Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avfall

  Här finns samlad information om vad man behöver tänka på kring avfall.

  Returpapper

  Kommunen ansvarar för insamling av returpapper. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter som räknas som kommunalt avfall.

  • Flerfamiljshus och verksamheter avtalar med en entreprenör om hämtning, den anlitade entreprenören måste vara auktoriserad av kommunen.
  • Avfallsentreprenörer som vill avtala med flerfamiljshus och verksamheter om att hämta returpapper och tidningar måste ansöka om auktorisation hos kultur- och teknikförvaltngen. Detta görs via e-avrop. Villkor för att bli auktoriserad är bland annat att entreprenören redovisar enligt våra regler och att den följer vår maxtaxa. Entreprenörer kan ansöka om att bli auktoriserade löpande.

  Auktoriserade entreprenörer

  TIRAB
  Webbplats: tirab.selänk till annan webbplats
  Telefon: 060-573915
  E-post: kontoret@tirab.se

  Stena Recycling
  Webbplats: stenarecycling.se »länk till annan webbplats
  Telefon: 010-4456670
  E-post: timra@stenarecycling.se

  Ragnsells
  Webbplats: ragnsells.se »länk till annan webbplats
  Telefon: 0771-88 88 88
  E-post: kundservice@ragnsells.com

  Ansök om att bli auktoriserad avfallsentreprenör »länk till annan webbplats


  Fastighetsnära insamling av förpackningar från flerfamiljshus och verksamheter

  1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Producenterna ansvarar fortlöpande för insamling från företag och övriga verksamheter.

  Flerfamiljshus

  Flerfamiljshus avtalar med en entreprenör om hämtning, den anlitade entreprenören måste vara auktoriserad av kommunen.

  Flerfamiljshus som har fastighetsnära insamling av förpackningar kommer kunna få kostnadsersättning för del av kostnaden för insamlingen. Fastighetsägare kommer kunna ansöka hos kommunen för att få ersättning genom avdrag på fakturan för ordinarie sophämtning.

  Länk till ansökan om ersättninglänk till annan webbplats

  Verksamheter som delar sopkärl med hushållen i flerfamiljshus

  Verksamheter som har sin avfallshantering samlokaliserad med hushållen i flerfamiljshus, det vill säga delar sopkärl med hushållen, ska efter anmälan till kommunen lämna sina förpackningar i kommunens insamlingssystem.

  Länk till anmälanlänk till annan webbplats

  Verksamheter och företag

  Producenterna av förpackningar ansvarar även efter 1 januari 2024 för insamling av förpackningar från företag och andra verksamheter. Företag och andra verksamheter lämnar sitt förpackningsavfall till någon av de mottagningsplatser som ansvarig producentansvarsorganisation tillhandahåller eller ett marknadsdrivet system för materialåtervinning eller återanvändning.

  Avfallsentreprenörer

  Avfallsentrepernörer som vill avtala med flerfamiljshus om att hämta förpackningar måster ansöka om auktorisation hos Kultur- och teknikförvaltningen. Detta görs via e-avrop. Villkor för att bli auktoriserad är bland annat att entreprenören redovisar enligt våra regler och att den följer vår maxtaxa. Insamlade förpackningar ska lämnas på kommunens omlastningsstation. Entreprenörer kan ansöka om att bli auktoriserade löpande.

  Auktoriserade entreprenörer

  TIRAB
  Webbplats: tirab.selänk till annan webbplats
  Telefon: 060-573915
  E-post: kontoret@tirab.se

  Ansök om att bli auktoriserad avfallsentreprenör »länk till annan webbplats


  Auktorisation av fastighetsnära insamling av bygg och rivningsmaterial samt trädgårdsavfall

  Från 2023 ansvarar kommunen för hanteringen av bygg- och rivningsavfall som uppstår när privatpersoner renoverar. Timrå kommun tillämpar därför auktorisation av entreprenörer för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privatpersoner.

  För att ha rätt att utföra fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall i Timrå kommun krävs auktorisation genom ett avtal med Kultur och teknikförvaltningen.

  Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för entreprenören att ingå avtal om fastighetsnära insamling av bygg och rivningsavfall samt trädgårdsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet inom Timrå kommun.

  Auktoriserade entreprenörer

  TIRAB
  Webbplats: tirab.selänk till annan webbplats
  Telefon: 060-573915
  E-post: kontoret@tirab.se

  Prezero
  Webbplats: prezero.se »länk till annan webbplats
  Telefon: 060-144414
  E-post: sundsvall.se@prezero.com

  Ansök om att bli auktoriserad avfallsentreprenör »länk till annan webbplats


  Restavfall från verksamheter

  Kommunen ansvarar för hämtning av restavfall (soptunnan) från företag.

  Restavfallet hämtas av kommunens entreprenör TIRAB (Timrå renhållnings AB), de ansvarar också för fakturering enligt avfallstaxa fastställd av kommunen.

  Med restavfall avses i detta fall den typ av avfall som uppkommer där människor vistas till exempel från personalrum, wc med mera men även avfall från restauranger och catering. Här ingår inte avfall med producentansvar såsom förpackningar och returpapper.

  Företag kan välja storlek på kärl och hämtningsintervall efter behov. För mer information kontakta TIRAB:s kundtjänst.

  Läs mer om avgifter och reglerlänk till annan webbplats.


  Farligt avfall

  Det är viktigt att farligt avfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

  Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor industri till ett företag med få anställda som en frisersalong eller biltvätt. Även verksamheter som skolor eller simhallar omfattas. Kontakta en entreprenör som kan den typ av farligt avfall som uppkommer inom ert företag. Entreprenören och mottagaren ska ha tillstånd för att transportera och ta emot det farliga avfallet.

  Kom ihåg att du måste ha tillstånd från länsstyrelsen om du transporterar farligt avfall. Ansöknings- och anmälningsblanketter för transport av farligt avfall finns på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

  Antecknings- och rapporteringsskyldighet gäller och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Antecknade uppgifter om det farliga avfallet ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister.

  Information om hur man rapporterar finns på Naturvårdsverkets webbplats om rapportering.länk till annan webbplats

  Om ni har frågor angående hantering av ert farliga avfall kontakta gärna miljö- och byggkontoret.


  Verksamhetsavfall och avfall med producentansvar

  Producentansvar, det vill säga producerande företag, är ansvariga för att deras produkter efter användning omhändertas på ett korrekt sätt.

  Förpackningar, ansvarar Näringslivets producentansvarlänk till annan webbplats för.

  Elavfall och batterier, ansvarar elkretsenlänk till annan webbplats för.

  Däck och bilar, har också producentansvar, ta kontakt med din leverantör eller en bilskrot för mer information.

  Leverantörer tar i många fall emot uttjänta produkter när de levererar nya.

  Det finns flera lokala avfalls och återvinningsföretag som kan hjälpa till med att ta hand om avfall med producentansvar på ett korrekt sätt.

   

  Slam från enskilda avlopp hos verksamheter

  Egna avloppsanläggningar under 25 pe
  Kommunen ansvarar för tömning av slamavskiljare och tankar hos verksamheter med anläggningar dimensionerade för mindre än 25 pe (personekvivalenter). Kommunen ansvarar alltid för hämtning av latrin. Slambrunnar och tankar med slam från toaletter ska tömmas minst en gång per år och tömning kan ske oftare efter beställning hos TIRAB.

  För att anmäla hämtning eller förändra abonnemang kontakta TIRAB:s kundtjänst.

  Egna avloppsanläggningar över 25 pe
  Verksamheter som har anläggningar dimensionerade över 25 pe ansvarar själva för att anlita entreprenör för tömning och fortsatt behandling.

  Läs mer om slam och latrinlänk till annan webbplats


  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »