Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avfall

  Sorteringsguide för mindre företag

  Genom att sortera bidrar du till en bättre miljö. I nedanstående sorteringsguide och skiss över sortering finns information om hur du sorterar ditt företags olika sorters avfall.

  Sorteringsguide för mindre företagPDF (pdf, 212 kB)

  Skiss över sortering av avfall från mindre företagPDF (pdf, 67 kB)

  Avfall från företag och andra verksamheter som ej är bostäder

  Timrå kommuns avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering gäller för både företag och hushåll i kommunen.

  Hushållsavfall och slam

  Kommunen ansvarar för hämtning av hushållsavfall (soptunnan) och slam från toaletter med mera från företag.

  Hushållsavfallet och slammet hämtas av kommunens entreprenör TIRAB (Timrå renhållnings AB), de ansvarar också för fakturering enligt avfallstaxa fastställd av kommunen.

  Hushållsavfall (soptunnan)

  Med hushållsavfall avses i detta fall den typ av avfall som uppkommer där människor vistas till exempel från personalrum, wc med mera men även avfall från restauranger och catering. Här ingår inte avfall med producentansvar såsom förpackningar och returpapper.

  Företag kan välja storlek på kärl och hämtningsintervall efter behov. För mer information kontakta TIRAB:s kundtjänst.

  Slam/latrin

  Slambrunnar och tankar med slam från toaletter ska tömmas minst en gång per år och tömning kan ske oftare efter beställning hos TIRAB.

  För att anmäla hämtning eller förändra abonnemang kontakta TIRAB:s kundtjänst:

  Verksamhetsavfall och avfall med producentansvar

  Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i verksamheten i företag, så som industrier, affärer eller tjänsteföretag. Ni ansvar själva för hanteringen av ert verksamhetsavfall. Transportörer och mottagare väljer ni själva men de skall ha tillstånd för transport och mottagande av avfallet.

  Genom att sortera ert avfall kan ni minska era kostnader och samtidigt medverkar ni till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

  Prioritera er sortering så här:

  1. Farligt avfall (avfall som kan vara farligt för människor och djur)
  2. Avfall till återanvändning, (skrivbord, maskiner, lastpallar med mera)
  3. Avfall till materialåtervinning (metallskrot, förpackning, returpapper med mera)
  4. Avfall till förbränning (trä, plast, med mera)
  5. Återstående avfallsslag (det som går till deponi med mera)

  Farligt avfall

  Det är viktigt att farligt avfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

  Kontakta en entreprenör som kan den typ av farligt avfall som uppkommer inom ert företag. Entreprenören och mottagaren ska ha tillstånd för att transportera och ta emot det farliga avfallet.

  Om ni har frågor angående hantering av ert farliga avfall kontakta gärna miljö- och byggkontoret.

  Kom ihåg att du måste ha tillstånd från länsstyrelsen om du transporterar farligt avfall. Ansöknings- och anmälningsblanketter för transport av farligt avfall finns på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

  Rapportera farligt avfall

  Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan påverka människor och miljön. Från 1 augusti 2020 gäller nya regler om rapportering.

  Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor industri till ett företag med få anställda som en frisersalong eller biltvätt. Även verksamheter som skolor eller simhallar omfattas.

  En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

  Vem ska rapportera i avfallsregistret?

  Alla yrkesmässiga verksamheter

  • där farligt avfall uppstår
  • som transporterar farligt avfall
  • som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall
  • som behandlar farligt avfall.

  Information om hur man rapporterar finns på Naturvårdsverkets webbplats om rapporteringlänk till annan webbplats

  Avfall med producentansvar

  Producentansvar, det vill säga producerande företag, är ansvariga för att deras produkter efter användning omhändertas på ett korrekt sätt.

  Förpackningar och returpapper, ansvarar förpacknings- och tidningsinsamlingenlänk till annan webbplats (FTI) för. Ni kan också kontakta en lokal entreprenör direkt för hämtning.

  Elavfall och batterier, ansvarar elkretsenlänk till annan webbplats för.

  Leverantörer tar i många fall emot uttjänta produkter när de levererar nya.

  Däck och bilar, har också producentansvar, ta kontakt med din leverantör eller en bilskrot för mer information.

  Timrå Återvinningscentral (Svetsarvägen 9) drivs av TIRAB och där kan företag gratis lämna förpackningar, returpapper, elavfall och batterier med producentansvar. (För övriga typer av avfall betalar företag avgift.) Vid stora mängder kontakta TIRAB för hämtning, då de har begränsad mottagningskapacitet på Återvinningscentralen.

  Övrigt verksamhetsavfall (inklusive grovsopor och byggavfall)

  Välj en entreprenör eller mottagningsstation och tänk gärna på att sortera och återanvända och återvinna så stor del av avfallet som möjligt.

  Många branscher som till exempel jordbruket har egna insamlingskanaler för branschspecifikt avfall inklusive avfall med producentansvar. Branschorganisationer kan ofta ge bra info om dessa.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies