Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dina rättigheter och GDPR

  Timrå kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och övrig verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken "Kontakt".

  Kommunen har också ett anställt dataskyddsombud, Matts Boman 060-12 32 00.

  Detta är personuppgifter

  All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är till exempel; namn, personnummer och kundnummer. Till känsliga personuppgifter hör till exempel; hälsoinformation, religion, kriminalregister, genetiska och biometriska data (fingeravtryck, röst med mera).

  Offentlighetsprincipen

  Timrå kommun är en offentlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

  Personuppgifter (ex; namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

  Strukturerad personuppgiftsbehandling

  Kommunen är skyldig att ge dig besked om de behandlar personuppgifter som rör dig. Information ska lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan.

  En ansökan om registerutdrag till kommunen, ska du göra skriftligen. Ansökan ska innehålla namn, adress, personnummer och vara undertecknad. Detta gör vi för att kunna säkerställa att personen är den man utger sig för att vara. Därför går det inte att skicka den via e-post.

  Möjligheten att själv begära rättelse

  Kommunen är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

  Om du av någon anledning anser att kommunen behandlar dina personuppgifter i strid med personuppgiftslagen,personuppgiftslagen kan du alltså vända dig till kommunen och begära att få personuppgifterna rättade. Kommunen ska därefter genast utreda om dina anmärkningar är befogade och, om så skulle vara fallet, snarast rätta felen.

  Om uppgifterna inte rättas

  Om du inte lyckats förmå kommunen att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som behandlas i strid med personuppgiftslagen eller upphöra att behandla dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

  Direkt marknadsföring

  Kommunen använder inte dina uppgifter till marknadsföring eller lämnar ut dessa till 3:e part, förutom vid situationer som beskrivs nedan.

  Om fakturan inte betalas

  Timrå kommun har ett stort antal olika avtal med både företag och privatpersoner. I många av fallen skickas fakturor ut från kommunen på diverse olika avgifter. Det kan till exempel vara barnomsorg, hemtjänst, bygglov och så vidare.

  I det fall ett ärende övergår till inkasso lämnas personuppgifterna över till inkassobolaget som då tar ansvar för uppgifterna.

  Vill du ha mera information om detta. Kontakta ekonomienheten 060-16 31 00.

  Information om Dataskyddsförordningen

  Dataskyddsförordningen reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Den styr på vilka grunder företag och myndigheter får behandla personuppgifter. Kommunen hanterar personuppgifter utifrån olika syften beroende på verksamhet och följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies