Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Ventilation och ventilationskontroll

  Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) innebär att funktionen hos installerade ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet. Kontrollen får endast göras av besiktningsmän med särskild behörighet.

  Byggnadens ägare är skyldig att utföra funktionskontroll av ventilationssystem. Han kan välja mellan att utse:

  • Kontrollant med riksbehörighet utsedd av Boverket
  • Kontrollant med lokal behörighet utsedd av miljö- och byggnadsnämnden

  Om person utses som saknar behörighet söks i första hand lokal behörighet hos miljö- och byggnadsnämnden för viss kontroll.

  Kontrollant utfärdar intyg över genomförd funktionskontroll. Detta intyg lämnas sedan i ett exemplar till byggnadens ägare och ett exemplar sänds till miljö- och byggnadsnämnden.

  Miljö- och byggnadsnämnden utfärdar intyg på att registrering skett. Detta intyg skickas till byggnadens ägare som är skyldig att anslå intyget väl synligt för byggnadens brukare.

  Vad säger lagen?

  Enligt plan- och bygglagen (1987:10) - PBL - skall byggnader bland annat ge möjlighet till god hygien, en god arbetsmiljö och ett tillfredsställande inomhusklimat. Av lagen följer vidare att ventilationssystemen måste skötas och underhållas. Kravet på underhåll innebär att byggnadsfunktion inte påtagligt får försämras i förhållande till vad som ursprungligen krävdes.

  Även arbetsmiljölagen (1997:1160) reglerar inomhusklimatet. Där sägs bland annat att luft-, ljud- och ljusförhållanden och övriga arbetshygieniska förhållanden skall vara tillfredsställande.

  Timrå kommuns hantering av funktionskontroll av ventilationssystem och taxa för densamma.

  Skyldigheter enligt förordning

  Enligt 8 § i förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem, SFS 1991:1273 (bilaga 1), åligger det den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet (miljö- och byggnadsnämnd) att övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen och enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen (8 §).

  Miljö- och byggnadsnämnden skall dessutom lokalt godkänna sakkunniga för viss kontroll (3 §) och samla in kopior av protokoll över utförd besiktning (6 §).

  Den 9 december 1991 fastställde Boverkets styrelse föreskrifter om undantag från funktionskontroll (BFS 1991:36):

  Undantag

  Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

  Undantagna är också obebodda bostadsbyggnader och fritidshus, liksom lokaler där det gäller särskilda och högre krav på luftkvalitet och eventuella andra klimatvariabler inomhus, till exempel produktionslokaler, livsmedelslokaler och laboratorier.

  Föreskrifter har fastställts beträffande senaste tidpunkten för första kontroll i befintliga byggnader och beträffande intervaller för återkommande besiktning.

  Hur ofta ska funktionskontrollen göras?

  Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader - 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dylikt med från- och tilluftsventilation - 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dyl. med mekanisk frånluftsventilation - 6 år
  En- och tvåbostadshus - endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk - ingen återkommande besiktning.

  Befintliga ventilationssystem

  S - självdrag förekommer framför allt i 30- och 40 -talshus men även i senare bebyggelse.

  F - frånluftsventilation från 40-talet och framåt.

  FT - från- och tilluftsventilation installerades i bostäder under 60-talet och i början av 70-talet. Utformningen av dessa system är varierande liksom funktionen.

  FTX - FT-ventilation med värmeväxling är en senare variant och är idag en föreskrift vid FT-system.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »