Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Förskolor och skolor

  Anmäl till miljö- och byggkontoret om du tänker använda en lokal för undervisning eller barnomsorg. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts om inte miljö- och byggnadsnämnden har medgett en kortare tid.

  Om du startar din verksamhet utan att anmäla, riskerar du en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

  Skolor och förskolor är exempel på verksamheter där det är extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Alla ska kunna vistas i lokalerna utan att hälsan påverkas negativt, även de som är extra känsliga som exempelvis allergiker och barn med astma. Därför har den som driver skol- eller förskoleverksamhet ansvar för att det är en bra inomhusmiljö. Rutiner ska finnas för att ventilationen ska vara tillräcklig, för städning, buller, radon med mera.

  Miljöbalkens krav på egenkontroll

  Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. För anmälningspliktiga verksamheter, till exempel skolor och förskolor, gäller dessutom mer preciserade krav på egenkontrollen. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901).länk till annan webbplats

  En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan.

  Exempel på riskfaktorer i barnens inomhus- och utomhusmiljö som bör ingå i egenkontrollen är till exempel buller och höga ljudnivåer, undermålig städning, radon, bristfällig luftkvalitet, fuktskador, temperaturförhållanden med mera. Även verksamhetens miljöpåverkan genom till exempel energiförbrukning, avfallshantering, kemikalieanvändning med mera bör ingå i egenkontrollen.

  Genom att ha en bra egenkontroll i din verksamhet så kan du visa, inte bara för tillsynsmyndigheten, utan också för föräldrar, barn och personal att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad.

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »