Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Köldmedier

  Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växthuseffekten (vilket även koldioxid gör), och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid.

  Förändring i lagstiftningen

  Från och med den 1 januari 2015 har en stor förändring gjorts i lagstiftningen. Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram. Nu ska detta räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Gränsen för läckagekontroll på en anläggning innehållande köldmedier låg tidigare vid tre kilo fyllnadsmängd. Nu är gränsen satt till fem ton CO2e. Detta innebär att du som operatör måste veta vilken typ och mängd av köldmedium du har, för att kunna bedöma om du har köldmedia motsvarande mer än fem ton koldioxidekvivalenter. För att se om din anläggning kommer upp till gränsvärdet, se länk till höger eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

  Ett exempel: För att nå gränsen fem ton koldioxidekvivalenter, kan en kylutrustning som innehåller HFC-134a ha en fyllnadsmängd på 3,5 kilo, medan en utrustning som innehåller HFC-410a endast ha en fyllnadsmängd på 2,4 kilo.

  Operatören (verksamhetsutövaren)

  Operatör är varje fysisk eller juridisk person som har det faktiska ansvaret för den utrustning och de system som omfattas av lagstiftningen. Det vill säga att den eller de som har tillgång till utrustningen beslutar om åtgärder och kontroll av utrustningen samt ansvarar för att förhindra läckage.

  Information innan installation till tillsynsmyndigheten

  Operatörer som ska installera eller konvertera en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska informera miljö- och byggkontoret i god tid före installation eller konvertering.

  Återkommande läckagekontroll

  Om du äger en utrustning med mer än 5 ton koldioxidekvivalenter växthusgas måste den kontrolleras årligen, så att gasen inte riskerar att läcka ut. Läckagekontroller utförs av certifierat företag (se länk till höger INCERT).

  Om din anläggning (de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör) innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska en kontrollrapport skickas till miljö- och byggförvaltningen årligen. Årsrapporteringen ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

  Hur ofta ska kontrollerna ske?

  Utrustning som innehåller:

  • Mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter växthusgas har inget krav på läckagekontroll.
  • 5 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras minst var tolfte månad.
  • 50 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras minst var sjätte månad.
  • 500 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras minst var tredje månad.

  Läckagekontroll ska utföras av certifierat företag med certifierad personal. Se länk till höger.

  Miljösanktionsavgift

  Överträdelser av de bestämmelser som finns kan leda till miljösanktionsavgift. Miljönämnden är skyldig att ta ut dessa avgifter även om överträdelsen inte skett med uppsåt eller av oaktsamhet.

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »