Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avgifter och regler

  Här kan du se vilka taxor och regler som gäller för hushållsavfall, slam, latrin med mera.

  Avfallsplan
  Föreskrifter om avfallshantering
  Avfallstaxa fr o m 2023-04-01PDF (pdf, 278 kB)

  Utdrag ur avfallstaxan

  Nedanstående taxa är ett utdrag ur avfallstaxan och gäller endast en- och tvåfamiljshus. För övriga taxor se avfallstaxan här ovan. Taxan gäller från och med 2023-04-01.

  Kärl- och säckavfall

  En- och tvåfamiljshus

  Avgiften består av två delar; en grundavgift och en rörlig avgift. Beloppen avser kr/år inklusive moms.

  Avgifter

  Kärl-

  storlek

  Hämtnings-

  intervall

  Hämtnings-

  avstånd

  Grund-

  avgift

  Rörlig

  avgift

  Total

  avgift

  80 L *

  4:e vecka

  < 1,6 m

  425

  418

  843

  80 L *

  4:e vecka

  > 1,6 m

  425

  839

  1264

  80 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  425

  760

  1185

  80 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  425

  1353

  1778

  140 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  425

  1610

  2035

  140 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  425

  2693

  3118

  190 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  425

  2356

  2781

  190 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  425

  3747

  4172

  240 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  425

  3073

  3498

  240 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  425

  4821

  5246

  370 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  425

  4956

  5381

  170 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  425

  7647

  8072


  * Kompostering tillgänglig efter anmälan till miljö- och byggkontoret.

  Vid tömning av 4 kärl eller fler per hämtningstillfälle rabatteras avgiften för samtliga kärl med 10%.

  Byte av kärlstorlek

  Byte av kärlstorlek debiteras med 338 kronor inklusive moms per tillfälle. Byte av kärlstorlek i samband med ägarbyte debiteras ej.

  Extra tömning

  Budning av extra tömning av tunna debiteras med 270 kronor inklusive moms per tillfälle.

  Fritidshus

  Fritidshus debiteras med 1.280 kronor per år inklusive moms. Detta avser nyttjande av kollektiv behållare under perioden 1 maj till 30 september.

  Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin

  För permanentbostad eller  fritidshus som inte används och därför inte producerar hushållsavfall, kan fastighetsägare ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin. Vid beviljad ansökan faktureras inte den ordinarie avfallstaxan, men för ärendets handläggning faktureras en administrationsavgift med 150 kronor per tillfälle inklusive moms. Uppehåll medges för maximalt 2 år i taget. Avslag på ansökan kan överklagas.

  Permanentbostad

  Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst sex månader. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

  Fritidshus

  Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin för fritidshus om huset inte kommer att användas från och med 1 maj och maximalt två år i taget. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast 1 april.

  Ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad och fritidshuslänk till annan webbplats

  Kompostering

  Fastighetsägare som komposterar delar av sitt hushållsavfall kan också få förlängt sophämtningsintervall. Läs mer om kompostering.

  Förlängt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar

  Förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan tillåtas efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Tillstånd kan ges om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Det tömningsintervall som kan tillåtas beror på belastning, volym, anläggningens funktion och typ av avloppslösning. Intervallet får som längst vara fyra år. Ansökan ska innehålla en beskrivning av anläggningen samt redogörelse för nyttjandegrad och belastning.

  Gemensam behållare för hushållsavfall

  Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan efter ansökan till kultur- och teknikförvaltningen medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas samt att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Ansökan ska göras gemensamt av berörda fastighetsägare.
  Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfalllänk till annan webbplats 

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »