Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avgifter och regler

  Här kan du se vilka taxor och regler som gäller för hushållsavfall, slam, latrin med mera.

  Avfallsplan
  Föreskrifter om avfallshantering
  Avfallstaxa fr o m 2024-04-01

  Utdrag ur avfallstaxan

  Nedanstående taxa är ett utdrag ur avfallstaxan och gäller endast en- och tvåfamiljshus. För övriga taxor se avfallstaxan här ovan. Taxan gäller från och med 2024-04-01.

  Kärl- och säckavfall

  En- och tvåfamiljshus

  Avgiften består av två delar; en grundavgift och en rörlig avgift. Beloppen avser kr/år inklusive moms.

  Avgifter

  Kärl-

  storlek

  Hämtnings-

  intervall

  Hämtnings-

  avstånd

  Grund-

  avgift

  Rörlig

  avgift

  Total

  avgift

  80 L *

  4:e vecka

  < 1,6 m

  539

  418

  957

  80 L *

  4:e vecka

  > 1,6 m

  539

  839

  1378

  80 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  539

  760

  1299

  80 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  539

  1353

  1892

  140 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  539

  1654

  2193

  140 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  539

  2693

  3232

  190 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  539

  2356

  2895

  190 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  539

  3747

  4286

  240 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  539

  3073

  3612

  240 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  539

  4949

  5488

  370 L

  2:e vecka

  < 1,6 m

  539

  4956

  5495

  170 L

  2:e vecka

  > 1,6 m

  539

  7647

  8186


  * Kompostering tillgänglig efter anmälan till miljö- och byggkontoret.

  Vid tömning av 4 kärl eller fler per hämtningstillfälle rabatteras avgiften för samtliga kärl med 10%.

  Byte av kärlstorlek

  Byte av kärlstorlek debiteras med 406 kronor inklusive moms per tillfälle. Byte av kärlstorlek i samband med ägarbyte debiteras ej.

  Extra tömning

  Budning av extra tömning av tunna debiteras med 283 kronor inklusive moms per tillfälle.

  Fritidshus

  Fritidshus debiteras med 1.340 kronor per år inklusive moms. Detta avser nyttjande av kollektiv behållare under perioden 1 maj till 30 september.

  Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin

  För permanentbostad eller  fritidshus som inte används och därför inte producerar hushållsavfall, kan fastighetsägare ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin. Vid beviljad ansökan faktureras inte den ordinarie avfallstaxan, men för ärendets handläggning faktureras en administrationsavgift med 150 kronor per tillfälle inklusive moms. Uppehåll medges för maximalt 2 år i taget. Avslag på ansökan kan överklagas.

  Permanentbostad

  Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande period om minst sex månader. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

  Fritidshus

  Fastighetsägare kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin för fritidshus om huset inte kommer att användas från och med 1 maj och maximalt två år i taget. Ansökan ska lämnas in skriftligen senast 1 april.

  Ansökan om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad och fritidshuslänk till annan webbplats

  Kompostering

  Fastighetsägare som komposterar delar av sitt hushållsavfall kan också få förlängt sophämtningsintervall. Läs mer om kompostering.

  Förlängt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar

  Förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan tillåtas efter ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Tillstånd kan ges om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Det tömningsintervall som kan tillåtas beror på belastning, volym, anläggningens funktion och typ av avloppslösning. Intervallet får som längst vara fyra år. Ansökan ska innehålla en beskrivning av anläggningen samt redogörelse för nyttjandegrad och belastning.

  Gemensam behållare för hushållsavfall

  Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan efter ansökan till kultur- och teknikförvaltningen medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas samt att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Ansökan ska göras gemensamt av berörda fastighetsägare.
  Ansökan om gemensam behållare för hushållsavfalllänk till annan webbplats 

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »