Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Arrenden

  Behöver du hjälp med arrende? På den här sidan har vi samlat information om hur det fungerar.

  Köp och försäljning av mark samt tomträtt

  Tillväxt Timrå som består av avdelningarna näringsliv och samhällsbyggnad handlägger köp och försäljning av mark samt upplåter mark med tomträtt.

  Företagsetableringar

  Tillväxt Timrå som består av avdelningarna näringsliv och samhällsbyggnad handlägger företagsetableringar och lotsar dig rätt.

  Mark för förvärvsverksamhet ska i första hand försäljas. Utarrendering kan dock ske i avvaktan på att Lantmäteriförrättning färdigställs.

  Arrende av mark

  Kultur- och teknikförvaltningen handlägger upplåtelse av mark med följande arrendeformer:

  • Anläggningsarrende – mark för förvärvsverksamhet med rätt till byggnader.
  • Lägenhetsarrende – mark för övrig upplåtelse, t ex parkering.
  • Jordbruksarrende – mark för brukande.
  • Jaktarrende – mark för jakt.
  • Nyttjanderättsavtal – mark för nyttjande, t ex skötsel.

  Arrendeavgifter

  • Anläggnings- och lägenhetsarrenden samt tillfälliga upplåtelser- regleras från fall till fall.
  • Jordbruksarrende - 500 kr/ha eller minimiavgift 500 kr/år exklusive moms.
  • Jaktarrenden - 18 kr/ha eller minimiavgift 500 kr/år exklusive moms.
  • Nyttjanderättsavtal - ingen avgift förutom administrationsavgiften.
  • Administrationsavgift - 500 kr, ej moms, gäller alla avtal och tas ut i samband med avtalstecknandet.

  Arrendeavgiften indexregleras.

  Vid utarrendering av mark inhämtas synpunkter från Tillväxt Timrå.

  För avtal upp t o m fem år kan beslut fattas av förvaltningschefen enligt delegation och för avtal på längre tid än fem år fattas beslut i kultur- och tekniknämnden.

  Handläggningstider

  Du kommer att få svar inom två veckor förutom företagsärenden som prioriteras och har en kortare handläggningstid. Undantag gäller vid semestertider och om beslut ska fattas i kultur- och tekniknämnden som sammanträder nio gånger per år.

  Taxa och avgift för fritid och fastighet i Timrå kommun
  Ansökan om arrendelänk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »