Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplan för Torsboda 4:29 m.fl.
  Torsboda Nord Industriområde

  Planområdet ligger i Torsboda norr om E4 och öster om vägen till Hässjö

  Detaljplaneförslaget har antagits av Kommunfullmäktige i Timrå 2023-08-28 § 155 och därefter överklagats för prövning i Mark- och miljödomstolen.

  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa förutsättningar för ett nytt större industriområde i Torsboda, beläget ca 2,5 km väster om Söråkers centrum. Planområdet ligger strategiskt nära E4, flygplats, järnväg och hamn. Planområdet utgör del av ett mycket stort industriområde för energiintensiv industri.

  Detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande då detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt har ett stort allmänt intresse. I gällande Översiktsplan för Timrå är stor del av området utpekat som område för näringslivsutveckling. Övriga delar ingår inom område för verksamheter samt en mycket liten andel som skogsbruk. Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen.

  Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

  Ytterligare information kan lämnas av stadsarkitekt Douglas Helsing på tel: 060-16 33 72 eller via e-post: douglas.helsing@timra.se

  Kommunfullmäktiges beslut om antagande

  KF 2023-08-28 § 155PDF (pdf, 278 kB)

  Antagandehandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
  PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)
  SamrådsredogörelsePDF (pdf, 418 kB)
  GranskningsutlåtandePDF (pdf, 288 kB)

  Bilagor

  Bullerutredning, SWECO, reviderad 2023-06-14PDF (pdf, 645 kB)
  Dagvattenutredning, SWECO, 2023-02-08PDF (pdf, 2 MB)
  Markteknisk undersökningsrapport, WSP, 2022-12-16PDF (pdf, 2 MB)
  PM Geoteknik, WSP, reviderad 2023-06-07PDF (pdf, 6 MB)
  PM Radon och sulfidförandeberg, WSP, 2023-05-04PDF (pdf, 1 MB)
  - Bilaga 1. LabbprotokollPDF (pdf, 334 kB)
  - Bilaga 2. FältbilderPDF (pdf, 6 MB)
  - Bilaga 3. RadonmätningsprotokollExcel (excel, 139 kB)
  Översiktlig markmiljöundersökning, WSP, 2022-12-20PDF (pdf, 5 MB)
  PM Hydrogeologi, WSP, 2023-02-01, reviderad 2023-06-08PDF (pdf, 4 MB)
  Naturvärdesinventering, SWECO, 2023-04-12PDF (pdf, 2 MB)
  - Bilaga 1. eDNA-analysPDF (pdf, 145 kB)
  Arkeologisk utredning, SWECO, 2023-02-16PDF (pdf, 7 MB)
  Detaljerad riskbedömning, WSP, 2023-01-12PDF (pdf, 2 MB)
  Flygsäkerhetsbevisning, Pontarius AB, 2023-03-08PDF (pdf, 2 MB)
  Illustrationsbilaga, Tyrens, 2023-06-21PDF (pdf, 3 MB)

  Övrigt

  Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 210 kB)
  KS 2023-02-07 §33 Beslut om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 82 kB)
  Bild över Torsboda Industripark, 2023-06-20PDF (pdf, 1 MB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »