Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Trafik- och farthinder

  För att stoppa oönskad trafik eller få fordon att sänka hastigheten kan hinder utplaceras på gator, vägar samt gång- och cykelvägar men eftersom tillgängligheten då begränsas för bland annat synskadade och rörelsehindrade ska stor restriktivitet råda inför utplacering fysiska hinder på gång- och cykelvägar respektive gator med förbud mot fordonstrafik. Utplacering ska endast ske på platser som är olycksdrabbade eller där vi av andra skäl bedömer att behovet är särskilt stort. I övrigt ska önskemål om fysiska hinder avslås.

  Ansökan om utplacering av flyttbara farthinder

  Flyttbara farthinder som exempelvis blomlådor eller trafiköar på gatan sommartid är ett kortsiktigt och effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten.

  De flyttbara farthindren leder även till irritation hos bilister och därför har kultur- och teknikförvaltningen upprättat en lista med regler som ska följas vid ansökan. Farthinder ska inte göra gatan till en lekplats för barnen, men de ökar dock barnens möjligheter att uppehålla sig på och invid gaturummet. Tillståndet är kostnadsfritt.

  Regler för användning av flyttbara farthinder

  Flyttbara farthinder får användas för förbättrad trafiksäkerhet på gator inom kommunens väghållningsområde om nedanstående kriterier uppfylls:

  • Gatan ska vara en lokalgata med bostäder på gatans båda sidor.
  • Fastigheterna ska ha in- och utfart mot gatan.
  • Det måste vara fri sikt minst 50 meter före och efter farthinder.
  • Farthinder placeras minst 20 meter från korsning.
  • Skriftligt godkännande av samtliga fastighetsägare krävs eller för större område där t ex villaförening finns krävs ett dokument som t ex ett styrelseprotokoll.
  • Kontaktpersonen (ansvarig) för farthinder måste bo på den aktuella gatan.

  Kontaktpersonens ansvar

  Inför varje säsong skickar kontaktpersonen in en ansökan. Kontaktpersonen ansvarar för att följande villkor för utplacering av farthinder uppfylls:

  • Alla kostnader för farthinder står de boende för (även blommor och jord för blomlådor).
  • Farthinder är placerade på den överenskomna platsen och ska hållas under regelbunden uppsikt.
  • Farthinder sköts (även nödvändig städning av blomlådor).
  • Farthinder flyttas undan om väghållningsmyndigheten av något skäl skulle behöva utföra drifts-, underhålls- eller liknande arbete på gatan.
  • Farthinder får sättas ut efter sandupptagningen tidigast den 1 maj till senast den 15 oktober.

  Kultur- och teknikförvaltningens ansvar

  • Avgör om gatan är lämplig för att ha farthinder.
  • Ger kontaktpersonen muntliga instruktioner var farthinder ska placeras mm.
  • Upprättar ett beslut.
  • Tillhandahåller ritning för blomlådor.

  Riktlinjer för verksamhet väg och trafik
  Ansökan om tillstånd för utplacering av flyttbara farthinderlänk till annan webbplats
  Ritning blomlådorPDF (pdf, 130 kB)

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »