Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Parkeringstillstånd

  Du som har en funktionsnedsättning kan få ett särskilt parkeringstillstånd. För dig som inte kör fordonet själv utfärdas tillståndet endast i undantagsfall. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd. Parkeringstillståndet är kostnadsfritt och är giltigt i högst fem år.

  Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

  Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • under högst 3 timmar på gågata.
  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

  Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (exempelvis vändplats, lastplats, taxiplats, p-plats reserverad för buss eller lastbil). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gångfartsområden gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

  Ovan fördelar innebär att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillståndet ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig.

  Parkeringstillståndet är inte en social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

  Vem kan få Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

  En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och en målpunkt på rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.

  För rörelsehindrade som inte själva kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

  Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.

  Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

  Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.

  Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För detta ändamål kan särskilt tillstånd utfärdas. Ansökningsblankett kan hämtas på Transportstyrelsens hemsida, www.transportstyrelsen.se.

  Hur görs bedömningen av min ansökan?

  Läkarintyg ska bifogas i ansökan som handläggs av kommunen. Kommunen har möjlighet att ta in förtroendeläkare om det krävs.

  Det är din kommunala nämnd för trafikfrågor som beslutar huruvida du kan få ett tillstånd eller inte.

  När du förnyar ditt nuvarande parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs en ny bedömning av ditt behov av ett parkeringstillstånd.

  Kommunens beslut gällande din ansökan om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.

  Exempel på vanlig praxis

  Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller en fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens.

  Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år.

  Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.

  Giltighet

  Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan fås av den kommun du befinner dig i.

  Parkeringstillstånd gäller normalt inte på privat mark om inte markägaren medgivit detta. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Telefonnummer ska finnas vid infart till parkeringsplatsen.

  Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som själv kör motorfordon får endast användas av tillståndshavaren när denne kör fordonet eller parkerar.

  Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som inte själv kör motorfordon får endast användas när tillståndsägaren finns med i fordonet och parkeringen åsyftar den rörelsehindrade.

  Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

  Parkeringsavgifter

  Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrade med parkeringstillstånd är befriade från avgift.

  Kontakta respektive kommun för besked.

  Förlorat eller stulet tillstånd

  Parkeringstillståndet är en värdehandling som inte bör förvaras synligt i fordonet utom vid parkering. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdas ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

  Tillståndets placering i fordonet

  Parkeringstillståndet ska, när det används, vara placerat med framsidan uppåt i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

  Handläggningstider

  Om du är berättigad till ett parkeringstillstånd kommer du att få ditt parkeringstillstånd inom en vecka efter att ansökan inkommit, under förutsättning att din ansökan är korrekt ifylld och innehåller fotografi och läkarintyg. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.

  Riktlinjer för verksamhet väg och trafik
  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradelänk till annan webbplats
  Blankett för läkarintyglänk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »