Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kultur- och tekniknämnden

  Kultur- och tekniknämnden ansvarar för bland annat följande områden:
  gator, vägar, trafik, avfall och återvinning, fastigheter, anläggningar, skog, park, kultur och fritid.

  Kultur- och teknikförvaltningen bereder ärenden som tillhör kultur- och tekniknämndens ansvarsområden.

  Kultur- och tekniknämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare och sammanträder 9 gånger per år.

  Kultur- och tekniknämndens övergripande uppgifter:

  • Förvalta kommunens fastigheter och vid behov anskaffa verksamhetslokaler och i mån av beslut verkställa nybyggnationer och större om- och tillbyggnader samt mot hyra eller annan ersättning upplåta lokaler/fastigheter och tillhandahålla lokalvård
  • Förvalta och sköta kommunens skogsbruksfastigheter och övrig mark, samt svara för utarrendering av mark, jakt- och fiskerätter, utarrendering av mark kräver hörande av kommunstyrelsen innan arrendeavtal upprättas, avslutas eller förlängs
  • Företräda kommunen som markägare i samband med ledningsrättsåtgärder
  • Förvalta och driva kommunens industrivattenanläggning, svara för renhållning i kommunen och sköta vägar, gator och allmänna parkeringar samt industrispår
  • Ansvara för och bedriva verksamhet vid kommunens slamlaguner
  • Ansvara för drift och verksamhet av kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet, skötsel av parker, bad- och lekplatser, där annat inte föreskrivs i upprättat avtal med annan part
  • Ansvaret för det som föreskrivs i lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
  • Ansvara för bidrag till föreningar, studieorganisationer och samlingslokaler
  • Bedriva biblioteksverksamhet
  • Bedriva barn- och ungdomsverksamhet samt allmänkulturell verksamhet genom olika projekt och program
  • Ha övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor
  • Ansvara för kommunens konstinnehav
  • Erbjuda kommunmedborgarna en meningsfull och stimulerande kultur- och fritidsverksamhet så att dessa utvecklas och trivs med att bo och leva i kommunen
  • Ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

  Ordförande:  Markus Sjöström (M) telefon 076-107 17 12
  Vice ordförande: Cecilia Edholm (S) telefon 073-068 69 76

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »