Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

  Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i, samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs men även fatta egna beslut inom sitt ansvarsområde. 

  Kommunstyrelsens 11 ledamöter sammanträder 11 gånger per år.

  Kommunstyrelsen är, av tradition inom svensk kommunalpolitik, liksom de andra nämnderna proportionerligt sammansatt av representanter från partierna, och mandatfördelningen motsvarar den i fullmäktige. Uppgifterna för kommunstyrelsen är att:

  • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
  • Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Från nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs
  • Sköta kommunens ekonomiska förvaltning
  • Ha uppsikt över nämnderna och de företag som kommunen har inrättat
  • Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter
  • Bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • Verkställa kommunfullmäktiges beslut

  Ordförande: Stefan Dalin (S) Tel 073-2709539
  1:e vice ordförande: Tony Andersson (M) Tel 070-1903663
  2:e vice ordförande: David Forslund (T) Tel 070-2430440

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »