Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Så styrs Timrå

  Timrå kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val vart fjärde år får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen. Dessa politiker sitter i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Underställt fullmäktige finns kommunstyrelsen och nämnderna. Det är fullmäktige som beslutar vilka politiker som ska representeras i respektive nämnd samt vilket ansvarsområde respektive nämnd har.

  Varje nämnd har till sig knutet förvaltningar med kommunanställda tjänstemän. Man brukar prata om den kommunala treenigheten vilken innebär att medborgarens uppdrag är att rösta, politikernas uppdrag är att bestämma saker som ska göra det så bra som möjligt för medborgarna, och tjänstemännens uppdrag är att se till att det som politikerna bestämt blir verklighet.

  Mandatfördelning 2019–2022

  Kommunpolitikerna väljs i allmänna val av kommunens medborgare. Valresultatet bestämmer sedan hur mandaten i kommunfullmäktige och nämnderna ska fördelas bland de olika partierna. Politikerna i Timrå måste bo i kommunen, de flesta arbetar med politiken på sin fritid och har ett annat arbete som de försörjer sig på.

  Mandatfördelningen ser ut så här:

  • Moderaterna (4)
  • Centerpartiet (3)
  • Liberalerna (2)
  • Kristdemokraterna (1)
  • Socialdemokraterna (17)
  • Timråpartiet (4)
  • Vänsterpartiet (3)
  • Sverigedemokraterna (6)
  • Saknar partibeteckning( 1)

  Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens ”riksdag”. I Timrå kommunfullmäktige sitter 41 politiker. Utöver kommunfullmäktige finns olika nämnder som har olika ansvarsområden.

  Fullmäktige beslutar i stora och principiellt viktiga ärenden som till exempel:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten.
  • Budget och skatt och viktiga ekonomiska frågor.
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer.
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar.
  • Val av revisorer.
  • Grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda.
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet.
  • Folkomröstning

  Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du är välkommen att följa sammanträdena från åskådarplats i fullmäktigesalen, via webb-tv direkt på kommunens hemsida.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies