Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Politisk ordlista

  Ibland kan det vara svårt att förstå det politiska språket. Speciella ord och uttryck kan behöva en förklaring. Här finns en ordlistan som gör det lättare att följa med i det politisk språket.

  Acklamation: Bifall (samtycke) utan omröstning.

  Ajournera: Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus.

  Allmänna handlingar: Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar.

  Allmänna val: Val som sker i hela landet, till exempel val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

  Arvode: Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

  Beredning: Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende som det ska beslutas om.

  Bordlägga: Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

  Dagordning: Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista.

  Delegera: Överlåta arbete och beslut till någon annan.

  Enkel fråga: Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar där endast den tillfrågade och den som frågar får delta.

  Ersättare: Ersättare för ordinarie ledamot - suppleant.

  Facknämnd: Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

  Föredragande: Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

  Föredragningslista: Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.

  Församling: Exempelvis folksamling, möte, kongress, stämma, riksdag.

  Förtroendevald: Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

  Förvaltning: Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän.

  Handläggare: Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

  Hemställa: Att formellt begära något.

  Interpellation: Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar.

  Justering: Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras.

  Kommunalskatt: Betalas av varje fysisk person i den kommun hon eller han är mantalsskriven.

  Ledamot: Förtroendevald medlem.

  Lekman: Person som inte är fackman.

  Mandat: Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

  Motion: Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

  Presidium: En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning

  Primärkommun: Sverige är indelat i för närvarande 290 kommuner.

  Proportionell: Avpassad, exempelvis mandat i församlingen

  Proposition: Ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning.

  Protokoll: Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde.

  Remiss: Ett ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

  Reservation: Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

  Röstlängd: Förteckning över röstberättigade personer.

  Rösträtt: Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som finns upptagen i röstlängd.
  Utländsk medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommun- och landstingsval men inte i riksdagsval.

  Suppleant: Ersättare

  Särskilt yttrande: Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.

  Tjänsteutlåtande: Bakgrund och förslag till beslut upprättat av en tjänsteman i kommunen.

  Valkrets: Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

  Votering: Omröstning - begärs innan beslut fattats.

  Yrka: Att begära eller föreslå att den politiska nämnden ska besluta på visst sätt.

  Återremiss: Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »