Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Allmänhetens frågestund

  Så gör du när du ställer din fråga till kommunen

  Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har du som privatperson och folkbokförd i kommunen, möjlighet att ställa frågor till kommunen under allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i 30 minuter och startar före det ordinarie sammanträdet. Alla som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.


  Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att du skall kunna påverka, väcka opinion och få bättre möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter.

  Frågan ska vara skriftlig och inlämnad till kommunledningskontorets kansli senast 3 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde

  Om du vill få ett utförligare svar bör frågan vara inlämnad till kommunledningskontoret i Timrå senast en vecka före sammanträdet. Om frågan är inlämnad i förväg är det också störst chans att du får svar från den person som vet mest i frågan.

  Du kan välja att ställa din fråga till kommunen eller till kommunfullmäktiges ledamöter. Om du vill ställa din fråga till någon annan än kommunfullmäktiges ledamöter, t ex till ordföranden i en nämnd/styrelse eller till en tjänsteman, bör du snarast meddela kommunledningskontoret så att denna person kan kallas till sammanträdet.

  Fråga får endast beröra ämne som är av allmänt intresse och som tillhör kommunfullmäktige, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågan får inte handla om personärenden, myndighetsutövning mot enskild t ex bygglov eller försörjningsstöd.

  Överläggning mellan kommunfullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies