Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Start- och slutbesked

  Såväl startbesked som slutbesked måste ges av kommunen i respektive skede i processen, innan åtgärder påbörjas. Ett bygglov innebär alltså inte "grönt ljus" till att börja bygga - även startbesked måste ges innan påbörjad åtgärd.

  Startbesked

  Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked ges. I vissa enklare ärenden kan startbesked ges i samband med bygglov, medan det för mer komplicerade ärenden först skall hållas tekniskt samråd, där en kontrollansvarig för projektet skall närvara, innan startbesked kan ges. Att påbörja byggnadsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

  Slutbesked

  Under arbetets gång, med vissa undantagsfall i mindre ärenden, kommer kommunens byggnadsinspektör att följa upp arbetet med ett besök på byggarbetsplatsen. Detta är för att säkerställa ett gott resultat, genom att se till att kontrollplanen följs och att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

  Vid det tekniska samrådet kan ett preliminärt slutdatum för byggnationen sättas. När arbetet börjar bli färdigställt kan ett slutsamråd hållas, då gärna på byggarbetsplatsen. Under slutsamrådet kommer kommunens byggnadsinspektör att gå igenom om det finns förutsättningar för att lämna ett slutbesked. Slutbeskedet baseras på att kontrollplanen och bygglovet följts, att eventuella andra villkor följts samt att Boverkets byggregler (BBR) har följts.

  Ett slutbesked är en förutsättning för att få ta byggnaden eller byggåtgärden i bruk! Tas byggnationen i bruk utan slutbesked riskeras sanktionsavgift på ett helt prisbasbelopp för ett normalt småhus, det vill säga strax över 40 000 kr.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies