Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Förenklad delgivning

  Miljö- och byggnadsnämnden använder sig i normalfallet av så kallad förenklad delgivning. Syftet med delgivning är att myndigheten ska få bekräftat att en person eller företag har tagit emot en viss handling.

  Om vi ska delge dig handlingar i ett ärende kan förenklad delgivning komma att användas. Det går till på följande sätt:

  1. Den handling som skall delges dig skickas från miljö- och byggnadsnämnden i ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att du kan nås på.
  2. Minst en arbetsdag senare skickar vi ett särskilt meddelande till dig om att handlingen enligt punkt 1 har skickats. Detta görs för att minska risken för fel. Du får alltså två brev från oss, normalt med en dags mellanrum.
  3. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till oss.
  4. Du anses vara delgiven, det vill säga, vi anser att du har fått ta del av handlingen, beslutet etc. när det har gått två veckor efter att vi har skickat det särskilda meddelandet (punkt 2) till dig.

  Om det i handlingen finns angivet ett datum från vilket en tidsfrist börjar löpa, så börjar den tiden räknas efter att tvåveckorsperioden har gått ut.

  Att tänka på så länge ärendet pågår vid myndigheten

  • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (till exempel på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg till myndigheten.
  • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte har fått själva handlingen enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till myndigheten.
  • Anmäl alltid adressändring till myndigheten.
  • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar myndigheten.
  • Det är inte säkert att förenklad delgivning alltid kommer att användas i ärendet. Delgivning kan ske på annat sätt, vilket bland annat kan betyda att du måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis till myndigheten. Information om vad du behöver göra framgår av de brev vi skickar till dig.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies