Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Ny förskola i Söråker

  Skiss över ny förskola i Söråker.

  Hösten 2025 beräknas en ny förskola i Söråker stå klar. Behovet av en ny förskola uppmärksammades 2017 av Barn- och utbildningsnämnden. Man fastslog då att förskolan behöver inrymma fler platser. Man fastslog även att det fanns ett behov av nya lokaler anpassade för verksamheten med förutsättningar att driva modern pedagogik, varpå ett planerande för en framtida nybyggnation har gjorts. Den nuvarande förskolan i Söråker rymmer idag 170 barn och i de nya lokalerna utökas platserna till omkring 225 barn.

  Den nya förskolan planeras ha 15 stycken så kallade hemvister. En hemvist kan beskrivas som ”en förskola i förskolan”. Lokalen delas upp för att barnen ska få sin fasta plats i mindre barngrupper. Genom att skapa en känsla av en mindre enhet trots byggnadens storlek skapas förutsättningar för förskolans läroplan och pedagogik, vilket inger en trygg och utforskande miljö för barnen.

  Under första skissfasen av förskolans byggnation har löpande arbetsmöten och studiebesök legat till grund för de beslut projektet fattat, och verksamheten har haft stort inflytande på föreslagna lösningar.

  I nuläget är systemhandling och bygglov klart och beviljat, och man har påbörjat markarbetet i området. Ni kan läsa mer om arbetsprocessen och vad som händer i området nedan. ­

   

  Illustration över den framtida förskolan i Söråker.

  Vad händer nu?

  Detaljplan, systemhandling och bygglov klara

  Systemhandlingen som bestämmer de tekniska förutsättningarna för byggnaden är klar. Denna sätter ramarna för att man sedan ska kunna gå vidare till att söka bygglov och gå vidare till bygghandling. I handlingen är storlek, markavtryck, höjd, val av grund, stomme och tak bestämd.

  Systemhandling och detaljplan är klara, och bygglovet beviljades under december 2023.

  Upphandlade företag färdiga

  De upphandlade projektörerna blir WSP för Konstruktion och AFRY för arkitektur.

  Den upphandlade entreprenören är Faradium Bygg AB.

  Detta händer i området

  Förberedande markarbete påbörjades under november månad med skogsavverkning, stubborttagning samt inhägnad av arbetsområdet.

  Under första kvartalet 2024 kommer arbeten för grundläggning av den nya förskolan, nya vägar samt ledningsschakt att utföras. Detta arbete är av bullrande karaktär och en tillfällig bullervall kommer byggas för att minska ljudnivån av arbetet.

  Fortsatt planerat arbete

  Andra kvartalet 2024: Grundläggning.
  Tredje kvartalet 2024: Stomresning.
  Fjärde kvartalet 2024 till och med tredje kvartalet 2025: Stomkomplettering och finplanering.

  Projektet

  I antagen lokalresursplan från år 2019 är det politiskt beslutat om att nya och ändamålsenliga lokaler för förskolan behöver byggas i Söråker. Förskolan har en egen läroplan som medför att det ställs särskilda krav på lokalernas utformning.

  Den nya förskolan planeras ha 15 stycken, så kallade, hemvister. En hemvist kan man säga är en förskola i förskolan. Lokalen delas upp för att barnen ska få sin fasta plats i mindre barngrupper.

  Bygget av förskolan planeras att uppföras med en bruttoarea på cirka 4350 m2. Förskolegården beräknas omfatta ca 11400m2.

   

  Området

  Den nya förskolan kommer att ligga bakom Söråkers skola i centrala Söråker. Inom gångavstånd finns bland annat Söråkers Folket Hus, mataffär, bussförbindelser, idrottsanläggningar, motionsspår och vårdcentral.

   

   

  Kontakt

  Ingela Månsson

  Projektledare, Timrå kommun
  E-post: ingela.mansson@timra.se

  Torbjörn Nylander

  Verksamhetschef Investering Kultur- och teknikförvaltningen
  Telefon: 060-163224
  E-post: torbjorn.nylander@timra.se

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »