Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Etableringen i Torsboda

  En digital skiss över Torsboda Nord och Syd.

  Nu är den första etableringen i Torsboda klar. Kommunerna i Timrå, Sundsvall och Härnösand arbetar tillsammans för att hantera etableringen på Torsboda Syd av det världsledande green-techbolaget PTL . Arbetet med grannområdet Torsboda Nord fortsätter. Fler nya invånare till regionen och tusentals nya jobb ställer krav på samhället.

  Händelser kopplade till Torsboda Syd och Nord

  PTL bjuder in till samråd för närboende och särskilt berörda fastighetsägare

  PTL planerar att ansöka om miljötillstånd enligt miljöbalken för produktion av anodmaterial av artificiell grafit i Torsboda. Som ett led i ansökan bjuder PTL in till
  samråd den 5 september för närboende och särskilt berörda fastighetsägare för att diskutera den planerade etableringen i Timrå. Från Timrå kommun deltar stadsarkitekt Olof Lindstrand.

  Detaljplan Torsboda Nord

  Torsboda Nord ligger cirka 2,5 kilometer väster om Söråkers centrum. Planområdet ligger strategiskt nära E4, flygplats, järnväg och hamn och utgör en del av ett större industriområde för energiintensiv industri.

  Syftet med en exploatering av området är att möta regionens behov av större etableringar för att utveckla hela regionens näringsliv och arbetsmarknad. Området ligger strategiskt placerat nära djuphamn, järnväg, E4 och flygplats mitt emellan Sundsvall och Härnösand. Detta borgar för att verksamheter på området kommer ha goda möjligheter att kompetensförsörja sin verksamhet.

  I ett extrainsatt sammanträde för kommunfullmäktige den 28 augusti antogs detaljplan Torsboda Nord.

  Trafikplats Torsboda industripark

  Det planeras att byggas en tillfällig trafikplats på E4 i höjd med Torsboda i Timrå. Syftet med trafikplatsen är att göra det möjligt att ta sig till och från det planerade industriområdet i Torsboda på ett smidigt och säkert sätt och att den ska fungera under tiden Trafikverket planerar, projekterar och bygger en permanent lösning.

  Samtidigt arbetar Trafikverket tillsammans med Torsboda Industrial Park AB enligt avtal, tecknat mellan Timrå kommun och Trafikverket, med en vägplan samt projektering och produktion av en ny permanent trafikplats.

  Av- och påkörningsramper ska byggas till och från E4 i både östlig och västlig riktning så att både norr- och södergående trafik kan passera in och ut från området.

  Kommunstyrelseordföranden i Härnösand, Sundsvall och Timrå samt regionstyrelsens ordförande uppvaktar Trafikverket för att få till stånd en dialog om hur myndigheten ser på sin roll och uppgift i den nyindustrialisering som pågår i Västernorrland.

  Elnätet Torsboda

  Den första etableringen på Torsboda kräver att elnätet byggs ut. Anslutningen förbereds nu och har föregåtts av ett grundligt och nära samarbete mellan Torsboda Industrial Park och E.ON.

  Röster om Torsboda – Glenn Nordlund (S), Regionstyrelsens ordförande

  Glenn Nordlund, Regionstyrelsens ordförande delar med sig om sina tankar kring etableringen i Torsboda. Glenn svarar bland annat på varför etableringen är viktig för regionen, vad som blir vår största utmaning och varför samarbete är viktigt.

  Röster om Torsboda – Berit Högman, Landshövding

  Berit Högman, Landshövding i Västernorrland delar med sig om sina tankar kring etableringen i Torsboda. Berit svarar bland annat på varför vi ska vara med i den gröna omställningen, om etableringen är viktig ur ett framtidsperspektiv och vad som är Länsstyrelsens ansvar i processen.

  Informationsträffar

  Under tre dagar mellan den 8-10 maj hölls informationsträffar i Timrå, Sundsvall och Härnösand dit medborgare och företag bjudits in. Ett sätt att skapa dialog och ges möjlighet att ställa sina frågor gällande industrietableringen i Torsboda.

  Titta på informationsträffen i sin helhet:

  Presskonferens den 4 maj 2023

  Den 4 maj 2023 hölls en presskonferens där det tillkännagavs attTorsboda Industrial Park skrivit avtal med det världsledande green tech-företaget PTL – en av Northvolts viktigaste leverantörer.

  Titta på presskonferensen i sin helhet där etableringen presenterades:

  Torsboda Industrial Park skriver avtal med PTL

  Torsboda Industrial Park skriver avtal med det världsledande green-techbolaget PTL. Bolaget planerar att bygga Europas största anläggning för tillverkning av anodmaterial vilket innebär att fabriken i Torsboda blir en av de viktigaste leverantörerna till den svenska batteritillverkaren Northvolt.

  Målet är att uppföra en toppmodern fabrik med högsta hållbarhetskrav som drivs av 100 procent grön energi.

  Etableringen stärker Västernorrland som nav för den gröna omställningen och väntas skapa 1900 arbetstillfällen i regionen. Bolaget har som ambition att inrätta en avdelning för forskning och utveckling som ska sysselsätta 300 personer. Stora gröna etableringar skapar ringar på vattnet och fler företag kommer att följa och med dem flera tusen jobb ytterligare.

  Avverkning

  Avverkningen av området Torsboda Syd har gått enligt plan och är nu färdigt. I samband med avverkningen anlade man en tillfällig skogsbilväg som kommer att fungera som en extra räddningsväg under kommande byggprojekt.

  Hur förbereder vi oss?

  I slutet av 2022 påbörjade Timrå kommun ett internt analysarbete utifrån ett tillväxtscenario kopplat till en stor kommande industrietablering med totalt 3500 anställda i Torsboda. Kommunens förvaltningar och bolag gavs i uppgift att utreda och analysera hur respektive verksamhet kommer att påverkas av ett sådant tillväxtscenario.

  Syftet med analysarbetet var att identifiera viktiga frågor som ska lyftas till planeringsprocessen för verksamhetsplan och budget 2024-2026. 

  Följande tematiska områden har analyserats :

  • Bostäder
  • Företagsservice/industrimark
  • Kompetensförsörjning
  • Utbildning
  • Vård och omsorg
  • Kommunikation och attraktivitet
  • Kultur och fritid
  • Kommunikationer

  Ökat behov av bostäder

  I Timrå kommun finns det i dagsläget möjlighet att bygga 1586 bostäder med plats för 3450 boende. Dessa områden är detaljplanelagda eller utpekade i översiktsplanen. Bostäder för 1100 personer kan vara på plats redan år 2026.

  I planeringen inför 2024 kommer vi att utvärdera vilka områden vi bör utreda ytterligare.

  För år 2026 kan bostäder för ca 1100 tillfälliga arbetare vara på plats.

  Möjliga områden

  Kommundel

  Område

  Bostadstyp

  Antal bostäder

  Antal boende

  Status

  Pågående byggnation


  Söråker

  Centrum

  Flerfamiljshus

  54

  102

  Pågår

  Möjliga områden för bostäder


  Bergeforsen

  Djupängen

  Småhus

  42

  113

  Detaljplan klar

  Bergeforsen

  Forsmon

  Småhus

  30

  81

  Detaljplan klar

  Bergeforsen

  Krutgränd

  Radhus/parhus

  20

  44

  Detaljplan klar

  Bergeforsen

  Kålrotsgatan

  Flerfamiljs

  100

  190

  Detaljplan klar

  Bergeforsen

  Lundevägen

  Flerfamiljs

  40

  76

  Detaljplan klar

  Fagervik

  Golfbane-hyllan

  Småhus/parhus

  50

  110

  Utpekad översiktsplan

  Sörberge

  Solhöjden

  Blandat

  400

  880

  Planarbete pågår

  Söråker

  Ala

  Småhus

  100

  270

  Detaljplan klar

  Söråker

  Gasabäck

  Småhus

  50

  135

  Utpekad översiktsplan

  Söråker

  Söråker strand

  Blandat

  400

  880

  Utpekad översiktsplan

  Vivsta

  Hagalid

  Flerfamiljs

  20

  38

  Detaljplan klar

  Vivsta

  Vivsta-höjden

  Flerfamiljs

  100

  190

  Detaljplan klar

  Vivstavarv

  Tallnäs

  Flerfamiljs

  24

  45

  Detaljplan klar

  Vivstavarv

  Tallnäs

  Flerfamiljs

  156

  296

  Detaljplan klar

  Totalt  1586

  3450  Varför satsar vi på en stor etablering av elintensiv industri?

  Inför kommande år står Timrå kommun, likt många andra kommuner, inför ekonomiska utmaningar. En långsiktig finansiell analys visar att detta över tid innebär att kommunen behöver få fler inflyttare för att öka sina skatteintäkter för att kunna hålla en fortsatt god välfärd.

  En ny stor etablering bedöms medföra att fler bosätter sig i Timrå och att antalet förvärvsarbetande ökar, och därmed även kommunens skatteintäkter.

  Varför Torsboda?

  Torsboda Industripark ligger intill Bottenhavets kust vid Sveriges geografiska mittpunkt. Platsen är omgiven av ett storslaget landskap med världsarvet Höga Kusten som granne.

  Vårt område, på över 150 hektar, producerar 450 MW grön energi till en av de lägsta kostnaderna i Europa. Med tre städer och ett universitet inom 30 minuter från site säkerställer vi nödvändig kompetensförsörjning och arbetskraft.

  Flygplats, järnväg och tre hamnar nära området borgar för utmärkta kommunikationer. Dessutom står Sundsvalls Logistikpark, med förutsättningar att bli ett av Sveriges viktigaste transportnav, klar i slutet av 2023.

  Vår politiskt stabila region, vårt gynnsamma klimat och våra goda kommunikationer, gör Torsboda till det optimala valet för energiintensiv industri.

  Vad pågår nu?

  Information och fakta om en av Europas mest attraktiva platser för energiintensiv industri: Torsboda Industrial Park Sweden (torsboda.com) »länk till annan webbplats

  Torsbodas logotyp.
  ""

  Annelie Axelsson

  Telefon: 060-163409

  E-post: annelie.axelsson@timra.se

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »