Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Totalförsvar

  Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. I den senaste försvarsinriktningen som antogs av riksdagen fastslogs att Sverige ska säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.


  Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap återupptagits. Målet är att:

  • Skydda civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • Lämna stöd till Försvarsmakten

  Totalförsvarsövning 2020

  Under 2020 pågick en totalförsvarsövning i Sverige. Det var den första totalförsvarsövningen på över 30 år och med den ville man stärka Sveriges motståndskraft. Övningen pågick under hela året 2020 och Timrå kommun var en av deltagarna.

  Vad innebär civilt försvar?

  Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Civilt försvar är därmed inte en organisation.

  Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter ska fungera vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

  Timrå kommuns uppgifter

  För Timrå kommun innebär det att vår viktigaste uppgift är att se till att vår verksamhet ska fungera så normalt som möjligt.

  Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har träffat en överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar på samma sätt som den tidigare överenskommelsen om krisberedskap. Detta innebär att kommunen får ett litet bidrag för att arbeta ett antal prioriterade frågor. Dessa är

  • kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • säkerhetsskydd
  • krigsorganisation och krigsplacering

  Medborgarnas uppgifter

  I Sverige har vi totalförsvarsplikt, den omfattar alla invånare mellan åldrarna 16-70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra allmän värnplikt till att bära vapen i strid eller att rensa upp efter en större olycka. Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt, vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter.

  Geografiskt områdesansvar

  Varje kommun ska ha planer för att kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Kommunen har ett geografiskt områdesansvar och vid höjd beredskap ska kommunstyrelsen verka för ledning och samordning av det civila försvaret inom respektive kommun.

  Vid höjd beredskap eller om ransoneringslagen träder i kraft ska kommunen vidta de åtgärder som behövs för försörjning med nödvändiga varor. Vi ska också medverka vid allmän prisreglering och ransonering, samt delta i genomförandet av de åtgärder som är viktiga för landets försörjning.

  Krisberedskap en förutsättning för ett civilt försvar

  Det är i stort sett samma åtgärder som behövs inom både krisberedskapen och det civila försvaret för att skydda befolkningen och samhällsviktiga funktioner. Krisberedskap är enligt den försvarspolitiska inriktningspropositionen en grundläggande förutsättning för arbetet med civilt försvar.


  Videon på denna sida innehåller samma information som texten.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »