Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Risker i Timrå

  Kommunen arbetar kontinuerligt med analys av risker inom kommunens geografiska område och hur dessa ska hanteras. I en övergripande risk- och sårbarhetsanalys finns riskerna beskrivna och fördjupade analyser har gjorts för exempelvis följande scenarier:

  Avbrott i elförsörjningen

  Beroendet av elektricitet gör dagens samhälle sårbart. Utan elförsörjning uppstår problem med bland annat värme, drivmedelsförsörjning, telefoni, betalningssystem och användning av internet. Järnvägen står stilla och övrig transport får problem utan drivmedel. Scenariot innebär en utmaning för kommunen att hantera exempelvis service till de individer som har vård i hemmet och kommunmedborgare som i vanliga fall klarar sig själva men som i detta läge inte kan vara kvar i sina hem.

  Kontakt vid elavbrott »

  Avbrott i vattenförsörjningen

  Dricksvatten är ett livsmedel som är nödvändigt för allt liv. Vattnet behövs förutom som dryck och till matlagning till hygien, fjärrvärme och mängder av andra ändamål. Om vattnet slås ut av avbrott eller smitta uppstår flertalet problem i samhället, särskilt inom omsorgen. Det kan dessutom vara svårt att härleda smitta till vattnet om det även smittar mellan personer.

  Kontakt vid vattenavbrott »

  Extremt väder och naturolyckor

  Väderförhållandena kan ibland innebära extremt väder eller naturolyckor. Till naturolyckor i Sverige räknas översvämning, ras och skred, stormar, orkaner, snöoväder och häftig åska. Stora mängder snö kombinerat med kraftig blåst ställer till stora problem, något som drabbar Sverige så gott som varje vinter.

  Det extrema vädret kan exempelvis leda till el-/teleavbrott på grund av nedfallande träd i ledningsgator eller avbrutna ledningsstolpar, svårframkomliga vägar vilket försvårar samhällsservice och återställningsarbetet, problem för allmänna kommunikationer, skogsskador och skador på byggnader.

  Dammbrott

  Dammbrott kan, utifrån var de inträffar, medföra antingen mindre eller mycket stora konsekvenser för liv och hälsa. Det kan bli stora problem med infrastruktur och ett väl fungerande varningssystem är mycket viktigt.

  Kontakt vid dammhaveri »

  Utsläpp av farliga ämnen

  Vid utsläpp av farliga kemiska ämnen påverkas luft eller vatten inom ett visst område. Trots strikta säkerhetsregler finns alltid risken att något går fel vid exempelvis transporter eller industrins hantering av dessa kemiska ämnen vilket kan vara förenat med livsfara. Det går inte att bygga bort alla risker i samhället och större olyckor där flera människor skadas och/eller omkommer kan ske plötsligt och kan påverka stora delar av samhället. Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är det främsta verktyget för att varna samhället vid dessa händelser.

  Avbrott i elektroniska kommunikationer

  Samhället blir allt mer beroende av elektroniska kommunikationer, vilka i sin tur är beroende av elektricitet, drivmedel eller batterier för att fungera. Stora problem kan uppstå om internet inte fungerar då flertalet samhällsviktiga verksamheter kommer att påverkas. Det viktigaste är att kunna larma vid en nödsituation vilket är en funktion som kan slås ut. Människors möjligheter att kunna ge och få information minskar.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »