Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avgifter och regler

  Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Avgiften betalas månadsvis, 12 gånger per år. Ni abonnerar på och betalar för platsen även om barnet är frånvarande.

  Avgiftsgrundande inkomst

  Till avgiftsgrundande inkomst räknas till exempel

  • lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
  • inkomst av näringsverksamhet
  • skattepliktiga arvoden, till exempel ersättning för styrelseuppdrag, arvodesersättning till familjehem eller vårdbidrag (arvodesdelen)
  • sjukpenning och sjukbidrag
  • föräldrapenning
  • arbetslöshetsersättning från A-kassa
  • aktivitetsstöd
  • pension (ej barnpension)
  • livränta.

  Uppge inkomst när

  • ditt barn börjar på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
  • kommunen begär det
  • hushållets inkomst förändras
  • hushållets sammansättning ändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

  Registrera din inkomstuppgift (e-tjanster.timra.se) »länk till annan webbplats

  Avgiftsnivåer

  Avgiften för förskola. fritidshem och annan pedagogisk verksamhet beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst.

  Maxtaxa

  Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar, desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Inkomsttaket i maxtaxan justeras årligen av Skolverket.

  Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad (inkomsttaket) år 2023 är 54 830 kronor/månad. För år 2024 är inkomsttaket 56 250 kronor/månad.

  Beräkna din avgift

  Testa att beräkna din avgift här.länk till annan webbplats

  Observera att du ska ange hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt när du testar att räkna ut din avgift.

  Avgifter för 2023

  Avgifter och avgiftsnivå

  Tabellerna visar avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Det yngsta barnet räknas som barn 1, det nästa yngsta som barn 2 och så vidare. Från och med barn 4 utgår ingen avgift.

  Avgift för barn 1-2 år som är placerade i förskola

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  3%,
  max 1 645 kr

  2%,
  max 1 097 kr

  1%,
  max 548 kr

  Ingen avgift


  Allmän förskola 3-5 år, avgiftsfri verksamhet

  För barn 3-5 år (från och med augusti det år barnet fyller 3 år). Omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider.

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  Ingen avgift

  Ingen avgift

  Ingen avgift

  Ingen avgift


  Avgift för barn 3-5 år som är placerade i förskola med en vistelsetid över 15 timmar per vecka

  För barn 3-5 år (från och med augusti det år barnet fyller 3 år) med en vistelsetid över 15 timmar per vecka får en reducering av taxan med 30%.

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  3%,
  max 1 645 kr*

  2%,
  max 1 097 kr*

  1 %,
  max 548 kr*

  Ingen avgift

  * taxan reduceras med 30%.


  Avgift för barn placerade i fritidshem

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  2%,
  max 1 097 kr

  1%,
  max 548 kr

  1%,
  max 548 kr

  Ingen avgift


  Avgifter för 2024

  Avgifter och avgiftsnivå

  Tabellerna visar avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Det yngsta barnet räknas som barn 1, det nästa yngsta som barn 2 och så vidare. Från och med barn 4 utgår ingen avgift.

  Avgift för barn 1-2 år som är placerade i förskola

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  3%,
  max 1 688 kr

  2%,
  max 1 125 kr

  1%,
  max 563 kr

  Ingen avgift


  Allmän förskola 3-5 år, avgiftsfri verksamhet

  För barn 3-5 år (från och med augusti det år barnet fyller 3 år). Omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider.

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  Ingen avgift

  Ingen avgift

  Ingen avgift

  Ingen avgift


  Avgift för barn 3-5 år som är placerade i förskola med en vistelsetid över 15 timmar per vecka

  För barn 3-5 år (från och med augusti det år barnet fyller 3 år) med en vistelsetid över 15 timmar per vecka får en reducering av taxan med 30%.

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  3%,
  max 1 688 kr*

  2%,
  max 1 125kr*

  1 %,
  max 563kr*

  Ingen avgift

  * taxan reduceras med 30%.


  Avgift för barn placerade i fritidshem

  I tabellen visas avgiften i procent och maxavgift för barn 1, 2, 3 och 4.

  Inkomst/månad

  Barn 1

  Barn 2

  Barn 3

  Barn 4

  % av inkomst

  2%,
  max 1 125kr

  1%,
  max 563kr

  1%,
  max 563kr

  Ingen avgift


  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »