Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Överklaga beslut

  Du som kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut. Det finns olika typer av överklaganden, laglighetsprövning (kommunalbesvär), eller förvaltningsbesvär.

  Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på:

  • om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller
  • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär)

  Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

  Om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas, så kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning.

  Vad gäller vid laglighetsprövning?

  Förvaltningsbesvär

  Vissa typer av kommunala beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, däribland bygglov och detaljplaner enligt plan- och bygglagen samt vissa ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, frågor om brandskydd m.m. Bara den som beslutet angår, det vill säga den som är part i ärendet kan överklaga med förvaltningsbesvär, till exempel den som är berörd av bygglov eller socialt bistånd. Vissa speciallagstiftningar kan även ge andra möjlighet att överklaga, exempelvis så har föreningar med naturskyddsintressen möjlighet att klaga i vissa miljöbalksärenden. Vid ett överklagande kontrollerar överprövande instans också om den som överklagat har rätt till detta.

  Vad gäller vid förvaltningsbesvär?

  Hur, när och till vem överklagar man?

  Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

  Enligt Förvaltningslagen (1980:223) 4:e paragrafen, ska kommunen lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör kommunens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och kommunens verksamhet.

  Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt.

  Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör kommunen hjälpa personen till rätta.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »