Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avgifter

  Kommunfullmäktige har genom beslut 2019-05-27, § 112 fastställt taxan enligt miljöbalken. Timavgiften är 1084 kr för handläggning av miljöbalksärenden. Nedanstående avgifter ändras då timavgiften ändras.

  Prövning

  Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

  1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank: 2 168 kr
  2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten: 8 672 kr
  3. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning: 4 336 kr
  4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter: 10 840 kr
  5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter: Timtaxa

  Anmälan

  Handläggning av anmälan avseende:

  1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 5 160 kr
  2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 3 440 kr

  Miljösanktionsavgift

  Om du inte söker tillstånd för din avloppsanläggning kan du få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

  Avgifter för slamtömning och latrin

  Läs mer om avgifter och regler.länk till annan webbplats

  Kommunalt vatten och avlopp

  Avgifter och taxor för det kommunala vatten- och avloppsnätet, MittSverige Vatten.länk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies