Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Radon

  Radon är en radioaktiv gas som ökar risken för lungcancer. Radon kan komma från mark, vatten eller byggnadsmaterialet blåbetong och är en luktfri och osynlig gas.

  Om radonhalten är mycket hög kan detta ge hälsovådliga radongashalter i inomhusluften. Statens strålskyddsinstitut bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de allra flesta fallen av radonrelaterad lungcancer inträffar bland rökare. Risken för icke-rökare att drabbas av lungcancer från radon är betydligt mindre än för rökare. Att bedöma hälsorisker kopplade till radonförekomst i luft och vatten är komplicerat. Det är därför klokt att göra detta på individnivå t.ex. hur ofta vistas jag i sommarstugan som har en förhöjd radongashalt, hur stor är egentligen risken om jag inte röker och så vidare.

  Om du är orolig för radon i inomhusluften

  Det enda sättet att veta radonhalten i ditt boende är att mäta den. Om du är orolig för höga radonhalter i din bostad tag då kontakt med fastighetsägaren, det är fastighetsägaren som ska mäta radon och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att radonhalten i inomhusluften är högst 200 Bq/m³. Om du bor i villa kan du göra egna mätningar och vid behov ta kontakt med en konsult för att få förslag på åtgärder.

  Mätning av radon

  Som fastighetsägare kan du beställa mätdosor för mätning av radon i inomhusluften antigen genom att kontakta miljö- och byggkontoret eller beställa dem själva genom länken nedan. Miljö- och byggkontoret får en kopia på mätresultatet och detta blir då en offentlig handling.

  Du får dosorna direkt hem till dig och du sätter själv ut dosorna i huset. Det behövs alltid minst två mätdosor för att göra en radonmätning. Om huset har fler än ett våningsplan med boendeyta ska en mätdosa placeras på varje våningsplan.

  Beställning av mätdosor

  Det är viktigt att du skriver "Radonmätning Timrå, dnr 2015/02" på följesedeln som du får hem med dosorna.

  Beställning av mätdosor från Eurofins webbplats »länk till annan webbplats

  Du kan även beställa från Radonovas webbplats »länk till annan webbplats

  Andra företag som mäter radon

  Du också välja att kontakta andra mätföretag än det som anges ovan. Laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon kan du hitta hos Swedaclänk till annan webbplats.

  Åtgärder mot radon i bostäder

  Beroende på var radonet kommer ifrån finns olika åtgärder att göra som exempelvis täta läckor in till huset, öka luftomsättningen eller att ändra tryckförhållandena i huset så att inte radonet kommer in (radonsug).

  Radon i vattnet

  Det är framförallt vatten från bergborrade brunnar men även kallkällor som kan ha höga halter radon. Förhöjda halter av radon i dricksvatten kan vara ett tecken på att radonhalten inomhus är förhöjd. Man bör därför alltid mäta radon i inomhusluften om man upptäcker förhöjda radonhalter i vattnet. Vatten som innehåller mer än 1 000 becquerel per liter bedöms vara otjänligt för användning som livsmedel. Radon i vatten kan tas bort med hjälp av kraftig luftning, exempelvis med en radonavskiljare.

  Du kan läsa mer om radon på Strålskyddsmyndigheten länk till annan webbplatseller på Radonguidens webbplats.länk till annan webbplats

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »