Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Radon

  Radon är en radioaktiv gas som ökar risken för lungcancer. Radon kan komma från mark, vatten eller byggnadsmaterialet blåbetong och är en luktfri och osynlig gas.

  Om radonhalten är mycket hög kan detta ge hälsovådliga radongashalter i inomhusluften. Statens strålskyddsinstitut bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de allra flesta fallen av radonrelaterad lungcancer inträffar bland rökare. Risken för icke-rökare att drabbas av lungcancer från radon är betydligt mindre än för rökare. Att bedöma hälsorisker kopplade till radonförekomst i luft och vatten är komplicerat. Det är därför klokt att göra detta på individnivå t.ex. hur ofta vistas jag i sommarstugan som har en förhöjd radongashalt, hur stor är egentligen risken om jag inte röker och så vidare.

  Om du är orolig för radon i inomhusluften

  Det enda sättet att veta radonhalten i ditt boende är att mäta den. Om du är orolig för höga radonhalter i din bostad tag då kontakt med fastighetsägaren, det är fastighetsägaren som ska mäta radon och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att radonhalten i inomhusluften är högst 200 Bq/m³. Om du bor i villa kan du göra egna mätningar och vid behov ta kontakt med en konsult för att få förslag på åtgärder.

  Mätning av radon

  Som fastighetsägare kan du beställa mätdosor för mätning av radon i inomhusluften antigen genom att kontakta miljö- och byggkontoret eller beställa dem själva genom länken nedan. Miljö- och byggkontoret får en kopia på mätresultatet och detta blir då en offentlig handling.

  Du får dosorna direkt hem till dig och du sätter själv ut dosorna i huset. Det behövs alltid minst två mätdosor för att göra en radonmätning. Om huset har fler än ett våningsplan med boendeyta ska en mätdosa placeras på varje våningsplan.

  Kostnad

  Kostnaden för ett mätpaket för långtidsmätning är:
  Mätpaket 2 mätdosor, 335 kr inklusive moms.
  Extra dosor, 88 kr inklusive moms.

  Kostnaden för ett mätpaket för korttidsmätning är:
  Mätpaket 2 mätdosor, 400 kr inklusive moms.
  Extra dosor, 88 kr inklusive moms.

  Du beställer ett mätpaket med 2 mätdosor och kan sedan lägga till extra mätdosor så du får det antal du behöver.

  Beställning av mätdosor

  Det är viktigt att du skriver "Radonmätning Timrå, dnr 2015/02" på följesedeln som du får hem med dosorna.

  Länk till beställning av mätdosor.länk till annan webbplats

  Andra företag som mäter radon

  Du också välja att kontakta andra mätföretag än det som anges ovan. Laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon kan du hitta hos Swedaclänk till annan webbplats.

  Åtgärder mot radon i bostäder

  Beroende på var radonet kommer ifrån finns olika åtgärder att göra som exempelvis täta läckor in till huset, öka luftomsättningen eller att ändra tryckförhållandena i huset så att inte radonet kommer in (radonsug).

  Nu kan du söka radonbidrag

  Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering hos länsstyrelsen. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

  Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.
  På Boverkets webbplats finns mer information om bidraget.
  Läs mer på Boverkets webbplats - om radonbidrag.länk till annan webbplats

  Radon i vattnet

  Det är framförallt vatten från bergborrade brunnar men även kallkällor som kan ha höga halter radon. Förhöjda halter av radon i dricksvatten kan vara ett tecken på att radonhalten inomhus är förhöjd. Man bör därför alltid mäta radon i inomhusluften om man upptäcker förhöjda radonhalter i vattnet. Vatten som innehåller mer än 1 000 becquerel per liter bedöms vara otjänligt för användning som livsmedel. Radon i vatten kan tas bort med hjälp av kraftig luftning, exempelvis med en radonavskiljare.

  Du kan läsa mer om radon på Strålskyddsmyndigheten länk till annan webbplatseller på radonguidens webbplats.länk till annan webbplats

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies