Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Strandskydd

  Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet.

  De skyddade områdena sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Inom Timrå kommun är strandskyddet utvidgat till 200 m på öarna i Indalsälvens mynning från och med "Deltat" och ut mot Bottenhavet.

  Inom strandskyddsområden får inga nya byggnader och anläggningar uppföras eller ändras så att de begränsar allmänhetens möjligheter att röra sig fritt i området eller påverkar livsvillkoren för växt och djurliv. Detsamma gäller för markarbeten och liknande. Förbudet gäller ej åtgärder som är motiverade av de areella näringarnas behov. Inom områden som omfattas av detaljplan kan strandskyddet ibland vara upphävt.

  Strandskyddsdispens och särskilda skäl

  Den som olika skäl ändå vill utföra någon av de förbjudna åtgärderna måste ansöka om dispens från strandbestämmelserna hos miljö- och byggnadsnämnden. För att få dispens krävs särskilda skäl.

  De särskilda skälen som kommunen kan pröva är följande.

  • Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • Marken är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  • Marken behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet samtidigt som behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  • Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  • Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

  I en översiktsplanen kan kommunen peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallande LIS-områden. Det innebär att det finns ytterligare ett särskilt skäl som kan motivera en strandskyddsdispens. Inom ett LIS-område kan dispens ges för en byggnad, verksamhet, anläggning eller annan åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om det avser en ny bostadsbyggnad förutsätts att den uppförs i anslutning till befintlig bostadshus.

  Vilka områden är LIS-områden?

  För mer information vilka områden som pekats ut som LIS- områden i den nya översiktsplanen.PDF (pdf, 2 MB)För mer information vilka områden som pekats ut som LIS- områden i den nya översiktsplanen.

  Om inga av dessa skäl är tillämpbara vid prövningen kan inte dispens meddelas. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats länk till annan webbplatsom strandskydd och de särskilda skäl som finns för att få dispens enligt 7 kapitlet 18 § c-d i miljöbalken.

  Tillsyn över strandskyddet

  Timrå kommun utövar genom miljö- och byggkontoret tillsyn över de strandskyddade områdena. Inom vissa naturreservat och vattenskyddsområden är det länsstyrelsen som utövar tillsyn. Otillåtna åtgärder inom strandskyddsområdena överlämnas till polismyndigheten för åtgärd.

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »