Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Utbildningen där språket och vården går hand i hand

  ""
  Maria Hoflund Engh går igenom innebörden av olika ord.

  Vi har tidigare besökt utbildningen ”Språkprojektet vårdsvenska” i Timrå kommun som avslutas nu i december. Syftet med utbildningen är att stärka de som har svenska som andraspråk och arbetar inom vård och förskola. Nu var det äntligen dags för ett uppföljande besök.

  När vi möter gruppen med sex deltagare är de mitt uppe i en lektion om adjektiv och innebörden av dessa. Några bekanta ansikten från förra reportaget skiner upp och hälsar glatt.

  Den här dagen varvar praktisk undervisning med vård i livets slutskede och språkundervisning. Stämningen är koncentrerad och deltagarna kategoriserar olika ord utifrån känslor och funderar bland annat på vad skillnaden är mellan irriterad, arg och förbannad?

  Gruppen diskuterar sinsemellan och med lärarna. Vissa ord är svåra, men tillsammans med Maria Hoflund Engh, lärare inom svenska som andraspråk (SvA) och Eva Axberg, legitimerad sjuksköterska, leder många av funderingarna till skratt, kloka tankar, men också diskussioner kring kulturella skillnader.

  – När vi pratade om ordet tjock hade vi en deltagare som berättade att i hennes hemland var det den finaste komplimang man kan ge någon, medan här kan det ibland uppfattas negativt och att man istället använder andra ord. Sådana diskussioner är både lärorika, viktiga och därför pratar vi mycket om ordens innebörd under dagens klass, berättar Maria Hoflund Engh.

  Utveckling är målsättningen

  Utbildningen i vårdsvenska startade i mars och i slutet av december avslutas den med ett prov. Efter slutprovet kommer en uppföljning att ske, både via en enkät till deltagarna, men också med cheferna för att höra hur de tycker att de anställda deltagarna har utvecklats. Målet efter avslutad utbildning är att deltagarna ska ha utvecklats i både tal och skrift, knutet till sina yrken inom vård och förskola.

  – Vi ser hur dessa personer kommer bli mer anställningsbara. Genom att klara proven knutet till sina yrken och växa inom tal och skrift hoppas vi att de ska bli motiverade till att fortbilda sig, säger Carina Brunnström, rehabiliteringssamordnare inom Timrå kommun.

  Ungefär en tredjedel av de som går utbildningen är inte utbildade undersköterskor idag men det finns en förhoppning om att fler ska vilja utbilda sig.

  – Inför sommaren fick alla deltagare, som inte gjort det tidigare, göra delegeringsprover. Delegeringsprov innebär att man klarar en överlämning av mediciner till brukare och alla klarade den grundläggande basdelegeringen, berättar Eva Axberg.

  ”Responsen har varit positiv”

  Språkprojektet vårdsvenska är det första i sitt slag i Västernorrland, där lärare samarbetar med utbildad vårdpersonal i en kombinationsutbildning med både språk och praktisk undervisning. När vi frågar Eva om deltagarnas upplevelser så här långt svarar hon:

  – Responsen har varit positiv! De tycker att det har varit bra med mixen, både med språket men också att de får hjälp med utmaningar som de kan ställas inför i sina yrken.

  Och även för lärarna Maria och Eva har det varit utvecklande.

  –Jag har aldrig arbetat med ren yrkessvenska tidigare, så jag har lärt mig jättemycket knutet till vården, säger Maria Hoflund Engh.

  – Och jag har lärt mig ordklasser, skrattar Eva Axberg!

  Det handlar om att mötas

  Båda trycker på vikten av den här typen av utbildningar. Det behövs för att vård och omsorg ska bli bra för alla, både för de som är i behov av det, men även för personalgrupperna och medarbetarna.

  – Ofta lägger man ansvar på att de som inte har svenska som hemspråk ska lära sig, men kommunikation går åt två håll och vi behöver också lära oss att mötas i det. Här måste vi som är säkrare på språket våga bjuda in till samtal och dialog, men också ställa frågorna på rätt sätt så att alla förstår, avslutar Maria Hoflund Engh.

  ""
  Maria Hoflund Engh går igenom innebörden av olika ord.
  ""
  Maria Hoflund Engh går igenom innebörden av olika ord.
  ""
  Maria Hoflund Engh går igenom innebörden av olika ord.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »