Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Timrå kommun satsar på att utveckla jämställdhetsarbetet

  ""

   I Timrå kommun är arbetet med jämställdhet i förskolan viktigt. Det görs därför en insats med start under hösten för att utveckla jämställdhetsarbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet har en kartläggning genomförts som visade på en variation av medvetenhet och kunskap kring jämställdhetsfrågor bland rektorer och pedagoger. Timrå kommun har därför tagit initiativ till ett utvecklingsprojekt med fokus på jämställdhet och genus i förskolorna.

  – Syftet är att skapa förutsättningar för att alla barn ska mötas av en verksamhet med pedagoger som utmanar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa föreställningar, uttryck och val, säger Birgit Edén, biträdande förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun.

  Skollagen och Läroplanen är tydlig i att förskolan har en viktig roll i att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. För att öka förståelsen och kunskapen om jämställdhetsuppdraget i förskolan kommer projektet erbjuda kompetensutveckling för både rektorer och personal.

  I samarbete med Mittuniversitetet och Länsstyrelsen

  Tillsammans med Mittuniversitetet, MIUN, kommer förskolorna arbeta för att skapa en systematik för att integrera jämställdhets- och genusfrågor i enlighet med förskolans läroplan (SKOLFS 2018:50). Tre pilotskolor, ledda av två rektorer, kommer att delta i forskningen för att utveckla arbetssätt och metoder.

  – Det är ett tvåårigt projekt som startas hösten 2023 och planeras vara slutfört vid årsskiftet 2025. De förskolor som deltar i projektet är Timrådalens förskola, Furudals förskola och Älvstrandens förskola. Både rektorer och personal kommer att få utbildning i ämnet för att få en djupare förståelse för jämställdhetsuppdraget. De kommer med stöd av forskare från Mittuniversitetet att studera och reflektera över arbetssätt för att integrera jämställdhetsarbetet i sitt systematiska kvalitetsarbete, avslutar Birgit Edén.

  Länsstyrelsen Västernorrland har också engagerat sig i projektet och kommer att samordna, stödja och följa upp arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen på regional nivå. Ett av målen är att uppnå en jämställd utbildning, och länsstyrelsen kommer att dela erfarenheter och resultat med andra kommuner för att främja jämställdhet och genusfrågor inom det systematiska kvalitetsarbetet.

  ""
  Puffbild liten 290x160
  ""
  Puffbild mellan 290x250
  ""
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »