Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Timrå är en bra plats att leva och bo på – Om du frågar medborgarna

  jpg

  I SCB:s medborgarundersökning ger medborgarna Timrå ett bra omdöme inom flera områden. Generellt sett är det ett fortsatt högt resultat och inom de flesta områden ligger Timrås resultat också högre än rikets. Undersökningen visar att det även finns områden med förbättringspotential.

  En bra plats att leva på

  När medborgarna ser till kommunen som helhet så tycker 94 procent av kommunens invånare att Timrå är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på. Dessutom kan 66 procent rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till Timrå, till skillnad från riket där jämförbar siffra är 63 procent. På frågan om de är stolta över Timrå som plats, svarade 93 procent att de helt och hållet eller till viss del är det.

  Det är glädjande att så många invånare upplever att Timrå är en bra plats att leva och bo på. Den bästa marknadsföringen är nöjda medborgare som berättar för andra varför man ska bo här, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande på Timrå kommun.

  Fortsatt starkt resultat inom skola och omsorg

  Inom samtliga frågor gällande såväl skola som omsorg är resultatet i Timrå högre än i riket. Även möjligheterna till idrott, motion och friluftsliv lyfts fram.

  En av Timrås största styrkor är kvalitén inom skolan där vi fortsatt visar på starka resultat. En förutsättning för att en kommun ska vara attraktiv är en välskött skola, och det känns bra att våra satsningar ger effekt, konstaterar Stefan Dalin (S).

  Stor insyn och inflytande över politiken

  Medborgarna upplever också att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Till exempel tycker man att vi informerar vid större förändringar i kommunen.

  Vi har jobbat en hel del med att synliggöra medborgarnas möjlighet att vara med och påverka. Exempelvis så påannonserar vi kommunfullmäktigesammanträden och bjuder medborgarna att fysiskt eller digitalt närvara, säger Tony Andersson (M) kommunstyrelsens förste vice ordförande, Timrå kommun.

  Tryggheten i Timrå

  Trots att Timrå fått högre resultat än riket på de flesta av frågeområdena i undersökningen finns också områden som har försämrats i Timrå. Till exempel hur trygg man känner sig utomhus när det är mörkt ute, från 82 till 78 procent, även om resultatet i Timrå är högre än riket.

  Vi behöver titta över och arbeta med de områden som tas upp som förbättringspotential, men är i det stora hela nöjda över resultatet, avslutar Tony Andersson (M).

  Resultaten i medborgarundersökningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Timrå kommun och stärka platsens varumärke.

  Sammanställning av Timrå kommuns resultat i SCB:s medborgarundersökning 2022>>PDF (pdf, 1 MB)

  jpg
  jpg
  jpg

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »