Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  En stark fyramånadersrapport 2022: framåt och uppåt

  En flygbild över Timrå centrum.

  De fyra första månaderna utvecklas positivt för Timrå kommun. Verksamheterna bidrar till samtliga mål och uppdrag, och det sker med ett ekonomiskt resultat till och med april på +28,5 miljoner kronor med prognos på helår på +27,5 miljoner kronor.

  Det märks att verksamhetsstyrningen fungerar i Timrå, de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat genomförs med kraft med gott resultat för medborgare, företag och besökare.

  Av fyramånadersrapporten framgår att kommunen fortsätter främja jämlika livsvillkor, växande kunskaper, stärkt entreprenörskap, fler i arbete, goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv och en trygg och attraktiv plats för alla.

  – När vi summerar kommunens första fyra månader sticker det starka verksamhetsresultatet ut, vi överträffar förväntat resultat när våra företagare bedömer att vårt företagsklimat är näst bäst av rikets 290 kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin (S), Timrå kommun.

  Samtidigt kvarstår utmaningar. Kommunen växer för lite, befolkningsökningen som kommunen planerar för har inte kommit till stånd och arbetslösheten minskar inte tillräckligt för perioden.

  – Det visar att vi måste fortsätta vårt offensiva arbete för fler och stora etableringar i kommunen, stärkt näringsliv och fler arbetstillfällen i hela Västernorrland, menar oppositionsrådet Tony Andersson (M), Timrå kommun.

  Åtgärder har satts in för att göra just detta med fördjupad etableringssamverkan med Sundsvall och Härnösands kommuner samt ökad bostadsproduktion i kommunen.

  – Det är ett smått fantastiskt resultat när verksamheten samtidigt har pressats hårt av sjukfrånvaron och riktlinjerna för covid-19 och ett helt nytt säkerhetsläge i Europa. Under konstant krishantering har medarbetarna samlat sig kring det kommunala uppdraget och tillsammans löst uppgiften. Nu är de verkligen förtjänt av semester och återhämtning, konstaterar Timrås kommunchef Andreaz Strömgren.

  Det ekonomiska resultatet för de första fyra månaderna är starkt, plus 28,5 miljoner kronor. Prognosen ligger på en positiv avvikelse från budget på + 17 miljoner kronor och ett resultat på + 27,5 miljoner kronor.

  – Kommunens demografiska förändringar med fler äldre och insatser för yngre utmanar. Arbetet inom vård och omsorg kommer att kosta mer kommande år. Däremot förstärks intäkterna via generella statsbidrag och skatteintäkter, och naturligtvis ska delar av dessa intäktsförstärkningar gå till den vård och omsorg som behövs, säger Timrå kommuns ekonomichef Bo Glas.

  En flygbild över Timrå centrum.
  Puffbild liten 290x160
  En flygbild över Timrå centrum.
  Puffbild mellan 290x250
  En flygbild över Timrå centrum.
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »