Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Digital vård ska ge ökad kvalitet till seniorer i Timrå

  Sara Grape Junkka och Patrik Wreby står framför vårdbussen från Premicare.

  Under hösten har det startat ett pilotprojekt i Timrå kommun som handlar om att föra vården närmare individen. Det är ett nytt arbetssätt där kommunen i nära samverkan med vårdbolaget Premicare bildar ett gemensamt närvårdsteam för i första hand hemsjukvårdspatienter. Målet är att bibehålla högsta möjliga kvalitet i vården med de resurser som finns. Projektet kallas för Proaktiv digifysisk seniorvård.

  Socialförvaltningens chef Sara Grape Junkka är positiv inför projektet och ser flera fördelar för både individ och samhälle.

  – Vi hoppas att det ska leda till minskad oro och ökad trygghet hos personer med hemsjukvård, men också att vi ska undvika onödiga inläggningar på sjukhuset, säger Sara.

  Fördelen med en ökad samverkan mellan primärvård och kommun gör att medarbetarna får prova ett nytt arbetssätt som ska leda till ökad kvalitet och delaktighet för patienterna, som hittills gett positiva signaler om hur det fungerar.

  – Vi ser också att en tidig kartläggning av personernas hälsotillstånd kan leda till snabbare bedömningar och att åtgärder kan sättas in tidigare. Vi är i uppstarten av projektet, men de som fått besök hittills har varit nöjda. Efter avslutat projekt kommer vi också att göra en utvärdering, fortsätter Sara.

  Förbättrad arbetsmiljö

  Arbetssättet erbjuder även en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor med möjlighet att skapa ett bättre patientmöte och snabb återkoppling från läkare.

  – Även personalen i projektet upplever större meningsfullhet med sina arbetsinsatser. Man jobbar närmare patienten och kan besluta om insatser i tidigare skede. De är nyfikna på och positiva till att prova på det nya arbetssättet, berättar Sara.

  Trots det är det en utmaning att bemanna projektet.

  – Det här arbetssättet behöver resurser i form av sjuksköterskor och det är en stor utmaning att rekrytera sköterskor, fortsätter Sara. Vi prövar någonting nytt på riktigt, där projektet är en av flera viktiga pusselbitar mot en omställning för en god och nära vård. Det är ett nytt samverkanssätt mellan två huvudmän, slår Sara fast.

  ”Som patient blir man kapten på sin egen skuta”

  Initiativtagare till pilotprojektet är vårdbolaget Premicare. En av grundarna till Premicare är läkaren Patrik Wreeby och han menar att det finns flera anledningar till en förändrad vård.

  – Sverige har i grunden en riktigt bra vård men är reaktiv istället för proaktiv. Vi behöver bli mer proaktiva, arbeta förebyggande och göra insatser i tidigt skede, så att patientens hälsa och livskvalitet inte försämrats i onödan. Ekvationen blir svår när vi blir allt fler invånare och äldre, men inga fler personer som ska utföra vården. Samtidigt ska vi jobba mer personcentrerat där patienten blir ”kapten på sin egen skuta”. Jag som läkare blir mer som rådgivare åt patienten, vilket var en erfarenhet som jag upplevde dagligen i mitt arbete som läkare, menar Patrik.

  Använda samhällets resurser mer effektivt

  En undersökning som genomfördes på Sundsvalls sjukhus i september 2021 visade att av 3749 besök på akutmottagningen var 15 procent över 80 år. Bara 8 procent hade passerat primärvård innan vilket tyder på att en stor del av inläggningarna på akutmottagningen hade kunnat undvikas. (Källa: Samverkansstrukturer mellan kommunerna och Region Västernorrland, delrapport 1, s. 9)

  – Ur individens perspektiv är det inte alls bra, och inte heller för samhället. De få platser som finns på akutmottagningen bör användas för de personer som verkligen behöver det, samtidigt som hälsan hos äldre och sköra kan försämras ytterligare med onödiga ambulanstransporter och inläggningar på sjukhuset, fortsätter Patrik.

  Genom pilotprojektet kommer det alltså hem en sjuksköterska till den som har hemsjukvård. Med sig har sköterskan en buss som är utrustad med verktyg där patienten blir undersökt.

  – Tanken är att vi ska kunna åka ut, ta prover och diagnosticera personer direkt i bussen som innehåller alla de verktyg som behövs. Därefter har sjuksköterskan direktkontakt med fullt legitimerade läkare i Grekland och Spanien som diagnostiserar patienten. Det är tillgängligt, snabbt och effektivt med individen i centrum, menar Patrik.

  Teknik som möjliggör framtidens vård

  Premicare står för teknik, buss och läkare, medan Timrå kommun tillhandahåller sjuksköterskor som kör bussen. Och tekniken är minst sagt välutvecklad.

  – Ungefär 50 000 arbetstimmar har lagts de senaste sex åren på att utveckla ett medicintekniskt it-system som ska ge stöd för analys och diagnos på distans, berättar Patrik.

  En fråga som länge gäckat Patrik är vad som händer med vården om vi inte hittar nya arbetssätt.

  – Vi vet att vår personalstyrka i vården är svårt trängd, många har svårt att få tiden att räcka till - Västernorrland har saknat allmänläkare i säkert 20 år. För patientens skull blir det en mycket sämre vård om vi inte ändrar arbetssättet. Även för personalen, menar Patrik.

  Timrå först ut i länet

  Region Västernorrland är projektägare och är nöjd över att Timrå kommun och Premicare genomför pilotprojektet. En viktig del med satsningen är att öka tillgängligheten av läkare i kommunen.

  Gun-Britt Milioris som arbetar som vårdvalschef på Region Västernorrland lyfter fram att pilotprojektet i Timrå är en del av en större satsning och hoppas genom det kunna genomföra fler projekt med fler kommuner i länet.

  – Det här är starten och en del i Nära vård-satsningen, ett arbete som pågår i hela landet. Det handlar egentligen om att flytta vården närmare den enskilde personen och att alla upplever en trygg och professionell vård.

  Pilotprojektet i Timrå är först ut i länet och är ett försök att se om det kan leda till förbättrad vård för människor med hemsjukvård.

  Vi hoppas genom projektet i Timrå få erfarenheter och lära oss mer om Proaktiv digifysisk seniorvård, och därigenom påvisa fördelar som fler kan lära av. Målet är att det här ska bli varaktigt och att vi ska hitta formen för att flytta vården närmare medborgarna, avslutar Gun-Britt.

  Sara Grape Junkka och Patrik Wreby står framför vårdbussen från Premicare.
  Puffbild liten 290x160
  Sara Grape Junkka och Patrik Wreby står framför vårdbussen från Premicare.
  Puffbild mellan 290x250
  Sara Grape Junkka och Patrik Wreby står framför vårdbussen från Premicare.
  Puffbild stor 600x250

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »