Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Information på minoritetsspråk

  Nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur i Sverige ska främjas. De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

  Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2010. Enligt lagen har individer som tillhör nationella minoriteter rätt att i frågor som berör förvaltningsmyndigheter använda sitt minoritetsspråk i kontakter med dem.

  Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, och de nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

  De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas

  Enligt språklagen ska de nationella minoritetsspråken skyddas och främjas. Den som ingår i en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt minoritetsspråk, utveckla det och använda det. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras språkbehov.

  Kommuner och landsting ska ge information om nationella minoriteters rättigheter enligt lagen, och de nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

  Tornedalsfinskan, finskan och samiskan har en särskilt stark ställning

  I Sverige finns många kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för samiska eller finska. I dessa kommuner har de som talar finska eller samiska särskilt stora rättigheter, bland annat rätt att använda sitt minoritetsspråk i kontakt med myndigheter.

  Även om Timrå kommun inte ingår i finskans förvaltningsområde ska vi skydda och främja de finskspråkiga medborgarnas möjligheter att utveckla sin kultur. Barns användning av finska och utveckling av en kulturell identitet ska främjas särskilt.

  Mer information

  Vill du läsa mer om minoritetsspråk finns mer På Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats länk till annan webbplats

  Är du intresserad av vad lagen säger om minoritetsspråk så finns mer att läsa på Notisums webbplatslänk till annan webbplats.

  Minoritet.se Andra sidor som sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar är webbplatsen minoritet.länk till annan webbplats

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies