Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avgifter för bistånd och stöd

  Bilden visar svenska sedlar

  Timrå kommun tar ut avgift för praktisk hjälp, personlig omvårdnad och service enligt en taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg fastställd av kommunfullmäktige. Avgiftens storlek beräknas utifrån planerad tid för hjälp och stöd samt inkomst för den som är beviljad insats.

  Vilka avgifter är det?

  Du som får praktisk hjälp, personlig omvårdnad och service betalar en omsorgsavgift. Den gäller både dig som har eget boende (t ex hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsvistelse, anhörigstöd samt ledsagning) och dig som får omvårdnad och service på något av våra vård- och omsorgsboenden.

  All omvårdnad, service samt hälso- och sjukvård har en kostnad per timme eller månad, som summeras till din omsorgsavgift. Den hjälp du behöver i eget boende planeras i timmar. Om dina behov ändras så förändras även planeringen.

  Det finns en lagreglerad maxtaxa, som anger vad omsorgsavgiften högst kan bli. För år 2021 är maxtaxan 2 139 kronor per månad.

  Avgifter för matlådor, dagvård, intyg samt förskrivning av hjälpmedel tillkommer utöver omsorgsavgiften. För dig som bor på något av våra vård- och omsorgsboenden tillkommer också kostnader för hyra, måltider och förbrukningsartiklar.

  Hur mycket ska jag betala?

  När du har fått insatser beviljade räknas också ett avgiftsbeslut fram. Du får lämna uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Inkomsten minus boendekostnad och ett så kallat minimibelopp visar vilket avgiftsutrymme du har, det vill säga hur stor avgift du kan betala som mest.

  Om ditt avgiftsutrymme är högre än maxtaxan så betalar du maxtaxa. Om ditt avgiftsutrymme är lägre än maxtaxan betalar du så mycket som ditt avgiftsutrymme medger.

  Du får alltid ett avgiftsbeslut med möjlighet att ändra dina uppgifter, eller överklaga beslutet.

  Avgifter och belopp

  Du kan se vilka avgifter och belopp som gäller för detta år på en egen sida:

  Avgifter och belopp

  Hur betalar jag?

  Det går bra att betala dina avgifter med autogiro, vilket innebär att summan dras direkt från ditt bankkonto varje månad. Om du inte vill ha autogiro så går det också att få din faktura som en e-faktura i stället för pappersfaktura.

  Taxan gäller även för LSS

  De flesta avgifter gäller den som har insatser enligt socialtjänstlagen, oftast äldre medborgare. Kommunens taxa gäller även beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan vara egenavgifter i grupp- eller serviceboende, måltider vid korttidsvistelse eller daglig verksamhet och omvårdnad av olika slag.

  Möjlighet till Bostadstillägg

  Du kan ansöka om bostadstillägg via Försäkringskassan, om du är under 65 år, och via Pensionsmyndigheten om du är över 65 år.

  Mer information: Bostadstillägg

  Frågor?

  Kommunens avgiftshandläggare kan berätta mer och svara på dina frågor. Se kontaktinformation, eller be kommunens växel, 060-16 31 00, koppla dig.

  Kontakt

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats.

   

  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats.

   

  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »