Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  En vecka fri från våld 21-25 november

  En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka i slutet av november där man belyser problematiken med mäns våld mot kvinnor. I år infaller veckan den 21 -25 november men arbetet pågår året runt.

  En vecka fri från våld är ett initiativ från organisationerna Unizon och MÄN som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Även om denna vecka lyfter frågan extra mycket så är det förebyggande arbetet mot våld något som Timrå kommun arbetar aktivt med. Nu har ännu fler åtgärder satts in och man arbetar strategiskt långsiktigt för att förhindra mäns våld mot kvinnor.

  – Frågan togs upp i Rådet för trygghet och hälsa och lyftes upp som särskilt viktigt att arbeta med inom kommunen. Vi såg att ungas missbruk och psykiska ohälsa är kopplat till våldet och ur detta skapades en nollvision. Genom en fördjupad samverkan mellan nämnderna är målsättningen att tidigare upptäcka och tillsätta insatser för att förebygga uppkomsten av våld i nära relation, säger Mari Eliasson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Timrå kommun.

  Alla har rätt till ett liv utan våld

  Våld kommer i olika former. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, försummelse, omsorgssvikt eller latent genom exempelvis blickar och kroppsspråk. Det kan även vara hedersrelaterat våld och förtryck och omfatta olika former av begränsningar och tvång.

  – Målet med den här veckan är att uppmärksamma frågan och problemet med våld i nära relationer. Arbetet mot våld sker varje dag och vi vill upptäcka och hjälpa de som utsätts för våld i hemmet i tid, säger Maria Olsson, enhetschef på Individ och familjeomsorgen i Timrå kommun.

  På scen står representanter från 9 av de 15 organisationerna som undertecknade handlingsplanen för arbetet mot mäns våld mot kvinnor våld i nära relationer 2022-2024.
  Representanter från 9 av de 15 organisationerna som undertecknade handlingsplanen för arbetet mot mäns våld mot kvinnor våld i nära relationer 2022-2024, däribland kommunchef Andreaz Strömgren. Foto: Kramfors kommun.

  Fyra regionala målsättningar

  Den långsiktiga visionen för den regionala handlingsplanen är en nollvision – att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i Västernorrland. Arbetet utgår från de fyra målsättningar som fastställts i regeringens nationella strategi och enligt de åtgärder som beskrivs i den regionala handlingsplanen.

  De fyra målsättningarna är:

  1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete
  2. Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta
  3. Effektiv brottsbekämpning
  4. Förbättrad kunskap och metodutveckling

  Vad händer i Timrå?

  I Timrå arbetar man från flera håll genom olika projekt och metoder för alla åldrar; för att förebygga att våld uppkommer, för de som har utsatts för våld men även för de som utsätter andra.

  – Vi inledde arbetet med att utbilda samtliga nämnder och förvaltningsledningar. Vi måste förstå våldets mekanismer, uttryck och effekter för att ha en förmåga att samordnat agera. Det har skapat tryck, vilja och ambitioner på området som vi nu använder för att strukturera ett kommunövergripande arbete inom området, säger kommunchef Andreaz Strömgren.

  Från och med den 1 november tillsattes även en ny tjänst inom Timrå kommun där Anna Gidlund arbetar som samordnare för trygghets- och folkhälsofrågor.

  – Vi ställer ett antal frågor kring alkohol, droger, trygghet, våld och spel och en målsättning för veckan är att ännu bredare ställa frågan om just trygghet, avslutar Maria Olsson.

  Det finns stöd att få för dig som utövar eller blir utsatt för våld

  Blir du utsatt för våld i nära relation eller utsätter du någon? I Timrå kommun kan du vända dig till mottagningen för Individ- och familjeomsorgen på telefon 0200- 12 09 80 vardagar mellan kl. 08.00-16.00.

  En kvinna i orange jacka står vänd mot havet
  Puffbild liten 290x160
  En kvinna i orange jacka står vänd mot havet
  Puffbild mellan 290x250
  En kvinna i orange jacka står vänd mot havet
  Puffbild stor 600x250

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »