Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Länet samarbetar för en god och nära vård

  Symbolen för en god och nära vård

  En god och nära vård, som utgår från invånarnas behov och förutsättningar, ska utvecklas fram till 2030. Länets hälso- och sjukvård och omsorg ska fokusera på att vara förebyggande, hälsofrämjande och involvera invånaren med hjälp av nya sätt att samarbeta och ny teknik. Omställningen som kallas god och nära vård är ett uppdrag från Regeringen och alla Sveriges kommuner och regioner deltar i arbetet.

  Den 1 juli startar Programmet God och nära vård i Västernorrland där länets sju kommuner och Region Västernorrland tillsammans, som jämbördiga parter, ska utveckla en god och nära vård för länets länsinvånare.

  - Vi har fantastiska möjligheter att tillsammans, över geografiska- och huvudmannagränser, skapa en nära vård som är sammanhängande, tillgänglig och behovsstyrd utifrån varje individ. Flera samverkansprojekt är redan igång, de är goda exempel på nya arbetssätt som vi ska bygga vidare på säger Linda Strid, programledare, Programmet God och nära vård i Västernorrland.

  Programmet ska underlätta utvecklingen

  Programmet God och nära vård i Västernorrland ska samordna och stödja verksamheterna i de utvecklingsprojekt som de startat eller vill starta. För att inkluderas i programmet ska arbetet vara ett samarbete mellan region och kommun/kommuner inom områden som:

  • personcentrerat förhållningssätt
  • hälsofrämjande insatser
  • egenvård
  • utvecklad digital och fysisk tillgänglighet

  Många initiativ redan igång

  Redan idag pågår många projekt, i såväl länets kommuner som i regionen, som bidrar till att utveckla en god och nära vård. Idéer och initiativ med inriktning på att förbättra för invånarnas hälsa och skapa en trygg och kontinuerlig vård och omsorg utgör grunden för omställningen.

  Bakgrund

  Svensk hälso- och sjukvård genomgår ett paradigmskifte, en fokusförflyttning från akut till en förebyggande, hälsofrämjande och personcentrerad vård med den primära vården som nav. Omställningen initierades av regeringen år 2013 med flera statliga utredningar som grund. Arbetet stöds nationellt av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

  Länets politiker har beslutat om en målbild, Målbild för God och nära vård 2030, där den strategiska riktningen för Västernorrland beskrivs. En avsiktsförklaring undertecknades den 14 maj 2021 om att alla åtta organisationer ska genomföra omställningsarbetet gemensamt som jämbördiga parter. Programmet är strukturen för att tillsammans ställa om och nå den gemensamma målbilden.

  Symbol en god och nära vård i Västernorrland
  Puffbild liten 290x160
  Symbolen för en god och nära vård
  Puffbild mellan 290x250
  Symbolen för en god och nära vård
  Puffbild stor 600x250

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies