Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dialogen - en viktig byggsten när områden planeras

  En kvinna står bakom en datorskärm och ler vänligt mot en annan kvinna som står med ryggen vänd mot kameran.

  I planeringen av nya områden vägs olika intressen och aspekter in som har betydelse för området. Grundliga utredningar görs och man utgår från tidiga dialoger med medborgarna.

  Detaljplanen innebär att man kontrollerar hur mark- och vattenområden kan användas i kommunen. Den reglerar hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. I detaljplanen görs avvägningar mellan såväl allmänna som enskilda intressen.

  — Det är viktigt att avväga olika aspekter som har betydelse för området, till exempel vad förändringen innebär för de som bor där, hur miljön påverkas och om det finns kulturmiljö som ska bevaras. Vistavarvs brukssamhälle är ett exempel på en miljö vi vill bevara, eftersom den är en viktig pusselbit i bygdens historia, berättar Elisabeth Pettersson, planarkitekt på Timrå kommun.

  Det som byggs kring Vivstavarv får inte förstöra kulturmiljön, utan ska istället förstärka den. Föroreningar och buller kan vara andra orsaker till att ett bygge inte passar. Utredningar görs ofta i början av detaljplanearbetet och om Elisabeth tycker att en fråga borde utredas så efterfrågar hon det. Om hon till exempel ser ett problem med buller, då kanske en trafikmätning behöver göras, eller om byggen kan störa naturen, då behöver en naturinventering göras.

  — Vi som jobbar med fysisk planering ser till att politikerna får all fakta på bordet för att kunna fatta bra beslut om hur marken i ett område kan användas, fortsätter Elisabeth.

  ”Vi vill ha en tidig dialog med medborgarna”

  I linje med vad demokrati handlar om och i riktning för medborgarnas bästa tas hänsyn till olika intressen.

  — Vi jobbar på uppdrag av politikerna men avväger allas olika intressen så att planeringen ska få ett så bra utfall och resultat som möjligt. Vi ser till att medborgarna får höras i det här, det finns alltid möjlighet att komma in med synpunkter på en detaljplan och i Timrå kommun jobbar vi utifrån att ha en tidig dialog med medborgarna.

  Elisabeth slår fast att känslan av delaktighet är viktigt.

  — En riktigt bra detaljplan är när medborgarna känner sig delaktiga och att vi tillsammans genom tidiga dialoger hittar bra lösningar där ingen känner sig överkörd.

  Ett exempel på en detaljplan som Elisabeth tar upp är arbetet med två småhustomter vid Vivstavarv.

  — Vistavarvsplanen som jag har igång nu, där har jag pratat med en antikvarie från Länsmuseet i Härnösand för att fånga upp expertkunskaper på området. På så vis kan vi ta reda på hur vi kan göra det så bra som möjligt och i det här fallet tror jag resultatet blir riktigt bra. Genom bestämmelser kan vi reglera hur bygget ska passa in i området samtidigt som fastighetsägaren får byggbart område där det tidigare inte gått att bygga. I slutändan blir förhoppningsvis alla nöjda.

  ”En arbetsplats med god stämning och bra diskussioner”

  På miljö- och byggförvaltningens samhällsenhet är det ungefär tio personer som jobbar, och uppdrag och budget kommer från Timrå kommuns kommunstyrelse. Några av de roller som återfinns här är planarkitekter, mark- och exploateringssamordnare, karttjänst- och GIS-verksamhet, klimatrådgivare samt ekolog.

  — Det är en bra arbetsplats med mycket stöttning från både medarbetare och chefer. Stämningen är god och vi har bra diskussioner. Jag har alltid blivit väl bemött, menar Elisabeth.

  Att vardagen blir enklare och roligare genom fokus på god service och samarbeten, är något som Elisabeth betonar.

  — Här är medarbetarna serviceminded – vi tappar inte bort vilka vi är till för och vi har stort fokus på att tillmötesgå medborgarna. Smidiga samarbeten över kommunens olika förvaltningar underlättar och gör arbetet enklare, avrundar Elisabeth.

  En kvinna står bakom en datorskärm och ler vänligt mot en annan kvinna som står med ryggen vänd mot kameran.
  Puffbild liten 290x160
  En kvinna står bakom en datorskärm och ler vänligt mot en annan kvinna som står med ryggen vänd mot kameran.
  Puffbild mellan 290x250
  En kvinna står bakom en datorskärm och ler vänligt mot en annan kvinna som står med ryggen vänd mot kameran.
  Puffbild stor 600x250

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »