Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Solhöjden

  Logotypen till Solhöjden

  Äntligen är vi på gång med ett nytt bostadsområde i Timrå kommun! Området kallas för Solhöjden och är en viktig pusselbit som ska bidra till Timrå kommuns befolkningsmål på 20 000 invånare till år 2035.

  Tilltagna naturområden

  Solhöjden är beläget i en södersluttning mellan Fagervik, Böle och Sörberge. I Översiktsplan 2035 har området beteckningen Ubo 4. Vi har tillsammans inom kommunen och Sweco arbetat fram en vision för området. Solhöjden ses som ett område med mycket höga boendekvaliteter i en södersluttning med god utblick över Klingerfjärden och omedelbar närhet till skog och natur.

  Ett av norrlands bästa lägen

  Solhöjden kommer att ge plats för ca 300 nya bostäder och bestå av småhustomter, parhus, radhus och flerfamiljshus. Fokus kommer att läggas på gröna värden samt att binda ihop de omkringliggande bostadsområdena med Solhöjden och därigenom skapa en sammanhållande helhet med nya attraktiva promenadstråk och vistelsemiljöer.

  Solhöjden utgör Timrå kommuns största bostadssatsning på många år och har potential att utvecklas till ett av Norrlands allra bästa lägen.

  En man står i skogen och sågar i ett träd

  Skogen ska bevaras på bästa sätt

  En viktig karaktär för området Solhöjden, både idag och i framtiden, är skogen. Detta är något som omsorgsfullt ska beaktas i byggandet och Timrå kommun har, i samarbete med landskapsarkitekter, tagit fram ett förslag på hur skogen kan bibehållas, förädlas och användas.

  — Skogen är en så stor identitet i området idag så vi behöver utforska hur man kan använda den på bästa sätt. Även om det kommer innebära stora förändringar med det nya bostadsområdet så handlar det om att bibehålla och utveckla de kvaliteter som finns idag så långt det går, berättar David Östlund, mark- och exploateringssamordnare på Timrå kommun.

  Visionen för området är en välskött skog med bevarad skogskänsla. Det åstadkommer Timrå kommun med försiktig och strategisk gallring för utblickar från utvalda platser. Fyra nya platser föreslås med varierande användningsområden, exempelvis för aktivitet, möten, avkoppling samt naturupplevelser. Skogen och de föreslagna platserna binds samman genom ett nytt system av skogsstigar.

  Besök Solhöjden digitalt

  En digital visualisering är skapad av området Solhöjden. Här kan du se skisser på byggnader, vägar och grönområden samt läsa mer om de byggherrar som har tecknat byggrätter.

  Besök Solhöjden digitalt (solhojden.se) »länk till annan webbplats

  En digital skiss över området Solhöjden.

  Anmäl ditt intresse

  Är du intresserad av tomter, vill anmäla ditt intresse eller få fortlöpande information om det nya bostadsområdet Solhöjden? Kontakta oss via mail på solhojden@timra.se »

  Skisser

  Norra delen

  Östra delen

  Södra delen

  Västra delen

  Vad händer härnäst?

  I maj fattade kommunstyrelsen i Timrå kommun beslut om att godkänna planprogrammet för projekt Solhöjden. Arbetet med detaljplanen och markanvisningar har resulterat i ett fulltecknat projekt och en detaljplan som i juni fastställdes. Beslutet innebar att den första visionen för området är klar. Nu har planen vunnit laga kraft vilket betyder att nästa viktiga steg kan tas i att förverkliga visionen om att skapa ett av Norrlands bästa lägen i Timrå.

  Detaljplanen visar hur området får användas med detaljerade beskrivningar av utformningen av bebyggelse. 

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »