Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Löpande information till vårdnadshavare med anledning av coronaviruset och
  covid-19.

  11 januari: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Vi vill hälsa alla våra barn och elever varmt välkomna tillbaka till vårterminen 2022!

  I samband med skolstarten vill vi påminna om att fortsätta följa rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19 och andra influensavirus i omlopp; håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om ni är sjuka. Genom att vara uppmärksamma på förkylningssymptom kan vi tillsammans se till att våra enheter kan fortsätta att ha en trygg och lärorik verksamhet för våra barn och elever.

  Som tidigare behöver vårdnadshavare med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer göra en bedömning av när barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola och skola. På 1177.se och folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om hur du ska agera utifrån ålder och om du är vaccinerad eller inte.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, vaccinerade och ovaccinerade, att testa sig vid symtom på covid-19. Rekommendationen gäller inte barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret.

  Om inget annat meddelas fortsätter den ordinarie verksamheten, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer vi och våra rektorer så snart som möjligt informera er om det via Edwise och här på www.timra.se.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  10 december: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Nu är det drygt två veckor kvar av terminen och snart väntas en efterlängtad ledighet för många.

  Från och med 8 december gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19. Våra förskolor, grundskolor, grundsärskolor och gymnasium fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, upprätthåller rutiner och vidtar åtgärder för att minska smittspridning. Anpassningarna kan se olika ut beroende på den enskilda skolans eller förskolans förutsättningar och riskanalyser.

  För att minska risken för smittspridning av covid-19 och andra influensavirus i omlopp, är det viktigt att vi alla hjälps åt att följa rekommendationer i alla sammanhang; håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om ni är sjuka! Genom att vara uppmärksamma på förkylningssymptom kan vi tillsammans se till att våra enheter kan fortsätta att ha en trygg och lärorik verksamhet för våra barn och elever.

  Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid symtom/sjukdom. Vårdnadshavare behöver med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer göra en bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola och skola. På 1177.se och folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om hur du ska agera utifrån ålder och om du är vaccinerad eller inte.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla, vaccinerade och ovaccinerade, att testa sig vid symtom på covid-19. Rekommendationen gäller inte barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret.

  Om inget annat meddelas fortsätter den ordinarie verksamheten, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer vi och våra rektorer så snart som möjligt informera er om det via Edwise och här på www.timra.se.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  17 augusti: Skolstart höstterminen 2021


  Vi hälsar alla våra elever varmt välkomna till ett nytt och lärorikt läsår, med start onsdag den 25 augusti!

  Efter förra läsåret som präglades av coronapandemin, är våra verksamheter väl rustade för en skolstart utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För förskolor och grundskolor gäller samma rutiner och anpassningar som innan sommaren. Exempel på anpassningar är goda hygienrutiner, så mycket utomhusvistelse som möjligt och ökat avstånd.

  Timrå gymnasium bedriver undervisning på skolan

  Från och med den 25 augusti kommer Timrå gymnasium att bedriva sin undervisning på plats i skolans lokaler igen. Starttider för respektive år finns att läsa på gymnasiets webbplatslänk till annan webbplats.

  Inför återgången till ordinarie undervisning har gymnasiet gjort riskbedömningar och anpassat verksamheten för att minska smittspridning. Det innebär bland annat

  • en schemaläggning som minimerar trängsel i gemensamma utrymmen
  • olika start- och sluttider för skolans elever
  • anpassad möblering i matsalen för att öka avståndet
  • att undvika större, gemensamma samlingar
  • uppmaning till raster utomhus.


  Skolplikt gäller – stanna hemma vid sjukdom

  Inför skolstart är det viktigt att vi gemensamt fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Det vill säga; barn, elever och personal ska stanna hemma så länge de är sjuka – även om de bara känner sig lite sjuka – och vara symptomfria i två dagar (48 timmar) innan de kommer tillbaka till förskola och skola.

  Om inget annat meddelas fortsätter verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer förvaltningsledning och rektorer så snart som möjligt informera om det via Edwise och här på www.timra.se.


  14 juni: Tack för läsåret 2020/2021


  Förra veckan firade våra grundskolor in sommarlovet och våra tredjeårselever på Timrå gymnasium tog studenten. Vi vill rikta ett stort tack till vår personal för läsåret 2020/2021. Trots en höst- och vårtermin som präglats av coronapandemin, med en hög smittspridning av covid-19 i länet, har ni verkligen ”hållit i och hållit ut”. Tusen tack! Vi vill även rikta ett stort tack till barn, elever och vårdnadshavare som uthålligt följt rekommendationerna.

  Vi planerar för en hösttermin med närundervisning för hela barn- och utbildningsförvaltningen. Nu önskar vi en riktigt fin och solig sommar! Fortsätt visa omtanke om varandra.


  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  28 maj: Två veckor kvar av terminen


  Nu är det drygt två veckor kvar av vårterminen och läsåret 2021/2022.

  De senaste månaderna har smittspridningen av covid-19 i Västernorrland varit hög och vi har följt sjukfrånvaron dagligen. Trots den höga smittspridningen i länet och förekomsten av andra förkylningsvirus har vi de senaste veckorna sett en ökad närvaro när vi tittar kommunövergripande på våra förskolor, grundskolor och gymnasium. Frånvaron har varit högre på några enheter men mycket lägre på andra, vilket känns positivt i det ansträngda läge länet varit i.

  Precis som i resten av länet har ett antal enheter haft förekomst av mindre klustersmittor. Timrå är inget undantag. Våra enheter har upprätthållit rutiner, följt rekommendationer och vidtagit de åtgärder som krävts för att minska smittspridning. Hittills har den ordinarie verksamheten kunnat upprätthållas, trots att det bitvis varit ansträngande. Våra enheter har vidtagit de åtgärder som krävs för att fortsatt ha en trygg och lärorik miljö.

  Studentexamen och skolavslutningar närmar sig för våra elever i Timrå. Studentfirandet kommer även i år att vara annorlunda på grund av coronapandemin och liknar fjolårets med begränsningar för att minska risken för smittspridning. Elever och vårdnadshavare får mer information om upplägget från Timrå gymnasium.

  Även grundskolorna förhåller sig till nationella rekommendationer och restriktioner. Förutsättningarna ser olika ut och rektorerna ansvarar för planering och organisering av firandet på sina enheter. Skolorna informerar elever och vårdnadshavare om hur skolavslutningarna och firandet kommer att se ut på respektive enhet.

  Efter ännu ett läsår som präglats av coronapandemin förstår vi att lov och ledighet är efterlängtad av många. Därför gäller det att vi fortsätter vara ihärdiga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla sammanhang – håll avstånd till andra, tvätta händerna och stanna hemma om ni är sjuka!

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  1 april: Inför påsk


  Nu närmar sig påsk och för många ett påsklov. Samtidigt ser vi rapporter om en ökad smittspridning av covid-19 i Västernorrland de senaste veckorna. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att fira påsk på ett smittsäkert sätt. Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla sammanhang – även under ledigheten; håll avstånd till andra, tvätta händerna och stanna hemma om ni är sjuka!

  Nu hoppas vi på ett härligt påsklov i vårsolen!

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef


  4 mars: Inför sportlovet


  Den senaste veckans uppföljning visar en hög närvaro bland barn, elever och personal i våra förskolor och skolor.

  Nästa vecka är det sportlov och en efterlängtad ledighet för många. Även om det är lov, är allt inte som vanligt. Den stora smittspridningen i våra grannlän Västerbotten och Gävleborg påminner oss alla om att vi inte kan ta ledigt från coronapandemin. Vi måste gemensamt fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla sammanhang – även under ledigheten; håll avstånd till andra, tvätta händerna och stanna hemma om ni är sjuka! Genom att vara extra uppmärksamma på symptom kan vi tillsammans se till att våra enheter kan fortsätta att ha en trygg och lärorik verksamhet för våra barn och elever efter sportlovet.

  Som vi sagt tidigare är huvudregeln i skollagen närundervisning, det vill säga undervisning på plats i skolans lokaler. Folkhälsomyndigheten och regeringen är även tydliga med att det är viktigt att skolorna så långt det är möjligt hålls öppna, och att restriktioner i resten av samhället gör det lättare för skolan att vara öppen för närundervisning. Utbildningsminister Anna Ekströms ord sammanfattar det; ”skolan ska vara det sista vi stänger och det första vi öppnar”.

  Vi har det som utgångspunkt och försöker i möjligaste mån kunna hålla våra verksamheter öppna. Vi vet att förutsättningarna kan förändras väldigt snabbt, därför är vi redo att ställa om och ta nya beslut om situationen förändras under eller efter sportlovet. Vi känner oss trygga med att våra verksamheter kan övergå till fjärr- och distansundervisning med kort varsel om så skulle behövas.

  Nu hoppas vi på soligt väder för våra sportlovslediga barn och ungdomar!

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  29 januari: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Vårterminen 2021 har nu varit igång i en månad. Coronapandemin präglade förra året, och ser ut att prägla även denna vårtermin. Det kräver flexibilitet, uthållighet och fortsatta anpassningar i våra verksamheter utifrån rådande läge. Våra rektorer kommer att fortsätta göra översyner av sina risk- och konsekvensanalyser och vidta åtgärder utifrån dessa, samt följer nationella riktlinjer för att minska risken för smittspridning.

  Huvudregeln i skollagen är närundervisning, det vill säga undervisning på plats i skolans lokaler. Folkhälsomyndigheten och regeringen är även tydliga med att det är viktigt att högstadieskolorna så långt det är möjligt hålls öppna under pandemin. Vi har det som utgångspunkt och försöker att i möjligaste mån kunna hålla våra verksamheter öppna.

  Förra veckan hade vi tillsammans med länets samtliga skolchefer samråd med regionens smittskyddsläkare, efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att eleverna ska återgå till skolans lokaler. Det svar vi fick var att även regionens smittskyddsläkare rekommenderar länets högstadieskolor att övergå till närundervisning i dagsläget. Utifrån rådande smittläge kan lokala rekommendationer förekomma, men det gäller inte hos oss. Vi kommer därför att följa de rekommendationer vi fått. Förutsättningarna kan förändras snabbt, därför är vi redo att ställa om och ta nya beslut om situationen förändras. Vi känner oss trygga med att våra verksamheter kan övergå till fjärr- och distansundervisning med kort varsel om så skulle behövas.

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler. Sedan i måndags, 25 januari, ställer Timrå gymnasium om till en kombination av fjärr-/distansundervisning och närundervisning.

  Den 21 januari meddelade regeringen även att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, kan undantas från rekommendationen om att hålla icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda. Mot bakgrund av de nya rekommendationerna återgår Timrå Kulturskola successivt till enskild platsundervisning. Gruppaktiviteter återupptas i de fall nationella riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas.

  Som tidigare uppmanar vi alla att fortsätta vara uppmärksamma på symptom så att vi tillsammans se till att våra enheter kan fortsätta ha en trygg och lärorik verksamhet för barn, elever och personal. Fortsätt att följa de allmänna rekommendationerna; tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid sjukdom – även vid milda symptom!

  Om inget annat meddelas fortsätter den ordinarie verksamheten, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer vi och våra rektorer så snart som möjligt informera er om det via Edwise och här på www.timra.se.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  10 december: Till alla vårdnadshavare i Timrå kommun


  Smittspridningen av covid-19 i länet är stor och coronaviruset finns nu överallt i samhället.

  Vi förstår och har respekt för att den stora spridningen i länet skapar oro. Om någon konstateras med covid-19 får våra rektorer inte automatiskt information om det, om inte den personen kontaktar förskolan/skolan eller om smittskyddsenheten hör av sig till oss. Eftersom vi inte alltid vet utgår vi från att all frånvaro kan bero på möjlig covid-19. Det är därför våra enheter vidtar åtgärder för att minska smittspridning och är ytterst noga med att ingen, under några omständigheter, får vistas i våra verksamheter med symptom.

  Det är av allra största vikt att vi tillsammans orkar vara uthålliga och fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla sammanhang. Genom att vara extra uppmärksamma på symptom kan vi tillsammans se till att våra enheter kan fortsätta att ha en trygg och lärorik verksamhet för våra barn och elever. Våra rektorer gör risk- och konsekvensanalyser och vidtar åtgärder utifrån dessa samt följer nationella riktlinjer för att minska smittspridningen.

  Följande gäller:

  • Var extra uppmärksam på symptom.
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla symptomfria barn hemma om någon i hushållet har konstaterad covid-19.
  • Stanna hemma tills du är symptomfri + ytterligare 48 timmar. Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  2 december: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Från och med 1 december rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även symptomfria barn i förskola och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Förändringen är en del av Folkhälsomyndighetens uppdaterade ”vägledning för smittspårning”.

  Den nya rekommendationen bedöms inte ha någon avgörande effekt på smittspridningen i samhället. Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i förskola och skola.

  Tillsammans kan vi alla minska risken för smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

  Detta gäller från och med 1 december:

  • Symptomfria barn i förskola och skola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Följande gäller fortfarande:

  • Friska barn, elever och medarbetare (utan konstaterad covid-19 inom familjen) kan gå till förskola, skola och jobb som vanligt.
  • För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symptom såsom feber, hosta, svårigheter att andas, snuva, halsont samt muskel- och ledvärk.
  • Stanna hemma tills du är symptomfri + ytterligare 48 timmar. Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro.
  • Barn och elever med kvarvarande torrhosta kan komma tillbaka till skolan om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjukt och hen varit symptomfri i övrigt i minst två dygn.

  Läs mer om de nya rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats: Symptomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).länk till annan webbplats

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  27 november: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  De senaste veckorna har spridningen av covid-19 ökat kraftigt i Västernorrlands län. Därför har Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västernorrlands smittskyddsläkare och länsstyrelsen beslutat om skärpta råd för länet. De skärpta råden gäller från och med 16 november, till och med den 13 december.

  Vi följer dagligen händelseutvecklingen av coronapandemin och har en beredskap för ett förändrat läge. Det gör vi bland annat genom att dagligen följa upp frånvaron bland personal, barn och elever. Just nu ser vi en stigande frånvaro bland personal och barn/elever, men inte i en sådan omfattning att vi inte kan upprätthålla den ordinarie verksamheten. Vi ser att frånvaron är hög på några enheter men mycket lägre på andra, vilket känns positivt i det ansträngda läge vi är i nu.

  Vi befinner oss i en situation där förkylningstider i kombination med en ökad smittspridning av Covid-19 i Västernorrland gör att vår personalfrånvaro bitvis är högre än vanligt. Att vi har en högre personalfrånvaro tyder på att alla följer rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symptom. Våra riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är tydliga – den som är sjuk ska stanna hemma, även vid milda symptom.

  Coronaviruset finns överallt i vårt samhälle, troligen även på våra förskolor och skolor. Det är därför varje enhet vidtar åtgärder för att minska smittspridningen. Det finns tyvärr även andra virus som gör att barn/elever och personal måste vara hemma och ingen av oss kan säga om anledningen är Covid-19 eller annat virus innan testning. Vi är väldigt noga med att ingen person, varken barn, elever eller personal vistas i våra verksamheter med symptom.

  Det är av allra största vikt att vi tillsammans orkar vara uthålliga och fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla sammanhang. Det vi gör spelar roll. Tillsammans kan vi minska smittspridningen och belastningen på samhällsviktiga verksamheter som skola, vård och omsorg. Håll i och håll ut!

  Som vi sagt tidigare; Om inget annat meddelas fortsätter den ordinarie verksamheten, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer vi och våra rektorer så snart som möjligt informera er om det via Edwise och här på www.timra.se.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  17 november: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  De senaste veckorna har spridningen av covid-19 ökat kraftigt i Västernorrlands län. Därför har Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västernorrlands smittskyddsläkare och länsstyrelsen beslutat om skärpta råd för länet. De skärpta råden gäller från och med 16 november, till och med den 13 december.

  De skärpta råden påverkar oss alla. Alla chefer kommer därför att göra en översyn av sina riskanalyser för att se om ytterligare anpassningar krävs.

  Våra verksamheter är fortsatt öppna och ordinarie verksamhet bedrivs tills annat meddelas. De fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning, upprätthåller rutiner och vidtar som tidigare de åtgärder som krävs för att fortsatt ha en trygg och lärorik miljö.

  Vi följer dagligen händelseutvecklingen av coronapandemin och har en beredskap för ett förändrat läge. Det gör vi bland annat genom att dagligen följa upp frånvaron bland personal, barn och elever. Just nu ser vi en stigande frånvaro bland personal och barn/elever men inte i en sådan omfattning att vi inte kan upprätthålla den ordinarie verksamheten. Detta kan dock snabbt förändras, vilket vi har beredskap för.

  Förvaltningsledning, skolledning och övriga chefer har sedan i våras planerat tillsammans för att vara förberedda på olika situationer som kan uppstå. Vi förbereder oss till exempel på att kunna införa fjärr- och distansundervisning för grundskola, eller på annat sätt kunna tillgodose elevernas rätt till utbildning. Vi förbereder oss även på hur vi ska säkra omsorg till barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

  Fortsätt att följa de allmänna rekommendationerna; tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid sjukdom – även vid milda symptom!

  Om inget annat meddelas fortsätter alltså den ordinarie verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer vi och våra rektorer så snart som möjligt informera er om det via Edwise och här på www.timra.se.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  16 oktober: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor

   

  Idag övergår Timrå gymnasium till fjärr- och distansundervisning till och med nästa fredag, den 23 oktober. Beslutet är taget av barn- och utbildningsnämnden i samråd med smittskyddsenheten på Region Västernorrland, mot bakgrund av att några av eleverna bekräftats smittade av Covid-19. Beslutet rör alla program på Timrå gymnasium.

  Elever och vårdnadshavare som berörs informeras av Timrå gymnasium om hur undervisningen praktiskt kommer att genomföras, via Edwise och gymnasiets webbplats. Om inget annat meddelas kommer undervisningen att kunna bedrivas på plats i skolans lokaler igen efter höstlovet.

  Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska smittspridningen i höst. Vi vet att du hört det förut; håll i och håll ut! Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer; tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt!

  Som vi skrivit tidigare; om inget annat meddelas fortsätter alltså verksamheten för förskola och grundskola som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer vi och våra rektorer så snart som möjligt informera er om det via Edwise och här på www.timra.se.


  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  18 september: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  En månad in på höstterminen kan vi konstatera att vi har haft en lugn start på terminen. Trots förkylningstider och pågående coronapandemi ser vi hittills inga tecken på en onaturligt hög frånvaro i grundskola och gymnasium. Som vi informerade om förra veckan ser vi en ökad frånvaro bland barn och personal i förskolan. Vi fortsätter följa närvaron i våra verksamheter.

  Om inget annat meddelas fortsätter verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer förvaltningsledning och rektorer så snart som möjligt informera om det via Edwise och här på www.timra.se.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.

  7 september: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor

   

  Nu har höstterminen och läsåret 2020/2021 varit igång i två veckor. Vi har haft en lugn och bra skolstart och det är inspirerande att terminen nu är igång.

  I samband med skolstart är det vanligt med förkylningstider, men de första två veckorna ser vi inte en särskilt stor frånvaro bland elever. I förskolan kan vi dock se en fortsatt stor frånvaro bland barnen.

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av barn och unga med symptom på covid-19. Vid negativt provsvar kan barnen snabbare återgå till skolan om allmäntillståndet i övrigt tillåter det. De nya rekommendationerna gäller elever i skolan, det vill säga från förskoleklass och uppåt.

  För mer information, se: Folkhälsomyndighetens rekommendation om provtagning för barn och unga med symtom på covid-19länk till annan webbplats.

  När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

  Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar dig som vårdnadshavare till barn och unga att ta del av och följa dessa. Det är regionerna, i vårt fall Region Västernorrland, som hanterar provtagning.

  Mer information om provtagning i Västernorrland finns att läsa på 1177.selänk till annan webbplats.

  Om inget annat meddelas fortsätter verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer förvaltningsledning och rektorer så snart som möjligt informera om det via Edwise och här på www.timra.se.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  12 augusti: Skolstart höstterminen 2020


  Vi hälsar alla våra elever varmt välkomna till ett nytt och lärorikt läsår, med start onsdag den 19 augusti.

  Efter vårterminen är våra verksamheter väl rustade för en skolstart utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För förskolor och grundskolor gäller samma rutiner och anpassningar som innan sommaren. Exempel på anpassningar är goda hygienrutiner, så mycket utomhusvistelse som möjligt och ökat avstånd.

  Timrå gymnasium bedriver undervisning på skolan

  Från och med den 19 augusti kommer Timrå gymnasium att bedriva sin undervisning på plats i skolans lokaler igen.

  Inför återgången till ordinarie undervisning har gymnasiet gjort riskbedömningar och anpassat verksamheten för att minska smittspridning. Det innebär bland annat

  • en schemaläggning som minimerar trängsel i gemensamma utrymmen
  • olika start- och sluttider för skolans elever
  • anpassad möblering i matsalen för att öka avståndet
  • att undvika större, gemensamma samlingar
  • uppmaning till raster utomhus.

  Schemaläggningen med olika start- och sluttider för skolans elever ska bidra till minskad trängsel i kollektivtrafiken. Många av skolans elever tar dessutom cykel, mopedbild/bil samt går till skolan.

  Starttider för respektive år finns att läsa på gymnasiets webbplats.länk till annan webbplats

  Skolplikt gäller – stanna hemma vid sjukdom

  Inför skolstart är det viktigt att vi gemensamt fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Det vill säga; barn, elever och personal ska stanna hemma så länge de är sjuka – även om de bara känner sig lite sjuka – och vara symptomfria i två dagar (48 timmar) innan de kommer tillbaka till förskola och skola.

  Om inget annat meddelas fortsätter verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer förvaltningsledning och rektorer så snart som möjligt informera om det via Edwise och här på www.timra.se.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.

  12 juni: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Den sista veckan på vårterminen och läsåret 2019/2020 har vi haft en hög närvaro bland barn, elever och personal.

  Igår tog våra tredjeårselever på Timrå gymnasium studenten och idag firar våra grundskolor in sommarlovet. Vi vill rikta ett stort tack till vår personal för detta läsår och en stundvis utmanande vårtermin utifrån rådande situation. Tusen tack! Vi vill även rikta ett stort tack till elever och vårdnadshavare som har följt rekommendationerna och därigenom bidragit till att situationen fungerat så bra som den ändå gjort.

  Nu önskar vi en riktigt fin sommar och ett förhoppningsvis soligt sommarlov! Fortsätt visa omtanke om varandra och tänk på att följa rekommendationerna under sommaren; håll avståndet, nys och hosta i armvecket, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.


  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.

  5 juni: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Den här veckan har vi sett en ökad närvaro bland barn, elever och personal i både förskola och skola. Vi hoppas att det håller i sig den kommande sista veckan på vårterminen 2020!

  Folkhälsomyndigheten drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att Timrå gymnasium kan öppna för ordinarie undervisning i skolans lokaler till hösten. För vuxenutbildningen kan undervisning fortsatt behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

  Våra rektorer på Timrå gymnasium och Vuxenutbildningen kommer att informera mer om vad som gäller sina verksamheter längre fram.

  Om inget annat meddelas fortsätter verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.

  29 maj: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Den senaste veckan har att ett par av våra enheter uppvisat en ökad frånvaro bland personal, men vi har generellt inga stora förändringar i frånvaron bland personal, barn och elever.

  Håll i och håll ut! Det är viktigt att vi gemensamt fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Det vill säga; barn och elever ska stanna hemma så länge de är sjuka – även om de bara känner sig lite sjuka – och vara symptomfria i två dagar (48 timmar) innan de kommer tillbaka till förskola och skola.

  Om inget annat meddelas fortsätter verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna.


  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  20 maj: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Denna vecka är en kortvecka för våra elever med ledighet torsdag och fredag i samband med Kristi himmelsfärd. Det har inte skett några större förändringar i frånvaron bland personal, barn och elever sedan förra veckans lägesbild.

  Om inget annat meddelas fortsätter verksamheten som vanligt nästa vecka, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna.

  Vi vill påminna om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer; håll avståndet, nys och hosta i armvecket, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.


  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  15 maj: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Frånvaron varierar något mellan enheterna, men vi har generellt inga stora förändringar i frånvaron bland personal, barn och elever hittills under maj månad.

  Våra förskolor och skolor fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning, upprätthålla rutiner och vidtar som tidigare de åtgärder som krävs för att fortsatt ha en trygg och lärorik miljö.

  Som tidigare vill vi påminna om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Det vill säga; barn och elever ska stanna hemma så länge de är sjuka – även om de bara känner sig lite sjuka – och vara symptomfria i två dagar (48 timmar) innan de kommer tillbaka till förskola och skola.

  Om inget annat meddelas fortsätter verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  8 maj: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Den senaste veckans uppföljning visar en fortsatt hög närvaro bland barn, elever och personal i både förskola och skola.

  Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning och vidtar som tidigare de åtgärder som krävs för att fortsatt ha en trygg och lärorik miljö för våra barn och elever.

  Håll i och håll ut! Det är viktigt att vi gemensamt fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Det vill säga; barn och elever ska stanna hemma så länge de är sjuka – även om de bara känner sig lite sjuka – och vara symptomfria i två dagar (48 timmar) innan de kommer tillbaka till förskola och skola.

  Om inget annat meddelas fortsätter verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  30 april: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Den senaste veckans uppföljning visar att närvaron bland barn, elever och personal är fortsatt hög i både förskola och skola.

  Studenten närmar sig för våra elever på Timrå gymnasium, och vi har förståelse för att det är en efterlängtad högtid för många. Samtidigt måste vi förhålla oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer. Samtliga kommuner i länet har tagit ett gemensamt beslut om hur ramarna för årets student ska se ut. Överenskommelsen är att göra studenten till något fint och minnesvärt även i år, även om det inte kan bli som det brukar med mösspåtagning, studentluncher och utspring på traditionellt sätt. Säkerheten är viktigast och att minska smittspridningen är avgörande. Utförligare information finns att läsa på Timrå gymnasiums webbplats.länk till annan webbplats

  Även grundskolorna måste förhålla sig till nationella rekommendationer. Förutsättningarna ser olika ut och rektorerna ansvarar för planering och organisering av firandet på sina grundskolor. Skolorna kommer att informera barn, elever och vårdnadshavare om hur skolavslutningar och firande ser ut på sina enheter.

  Vi vill önska alla en trevlig valborg och påminna om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen; håll avståndet, nys och hosta i armvecket, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.


  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  24 april: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Efter påsklovet ser vi en ökad närvaro bland barn, elever och personal i både förskola och skola. Vi är glada för att alla friska barn är i skolan och får den utbildning de har rätt till!

  Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning och vidtar som tidigare de åtgärder som krävs för att fortsatt ha en trygg och lärorik miljö för våra barn och elever.

  Som vi skrivit tidigare; om inget annat meddelas fortsätter alltså verksamheten för förskola och grundskola som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer vi och våra rektorer så snart som möjligt informera er om det via Edwise och här på www.timra.se.


  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  17 april: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Varmt välkommen tillbaka efter påsklovet!

  Förskola och fritidshem har hållit öppet som vanligt under påsklovet. Vi har även bedrivit lovskola.

  Det är viktigt att vi gemensamt fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Det vill säga; barn och elever ska stanna hemma så länge de är sjuka – även om de bara känner sig lite sjuka – och vara symptomfria i två dagar (48 timmar) innan de kommer tillbaka till förskola och skola.

  Vi får frågor om vad som händer om barn, elever och personal i våra verksamheter insjuknar i Covid-19. Timrå kommun följer de lagar som reglerar sekretess. Vi kommer därför aldrig lämna ut enskilda hälsouppgifter om barn, elever och personal med hänsyn till sekretess och personlig integritet.

  Vi får även frågor om studentfirande och skolavslutningar. Just nu pågår diskussioner på våra skolor och med våra kollegor i länet. Beslut i dessa frågor kommer i slutet av april.

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  8 april: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  För att få en bild av det aktuella läget i våra verksamheter följer vi dagligen upp frånvaron bland personal, barn och elever. Frånvaron varierar något mellan enheterna, men vi har generellt inga stora förändringar i frånvaron bland personal och elever i dagsläget.

  Nästa vecka är det påsklov. Vi vill påminna om vikten av att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning även under ledigheten; håll avstånd till andra, tvätta händerna och stanna hemma om ni är sjuka!

  Undervisningen på Timrå gymnasium och vuxenutbildningen har nu bedrivits på distans i tre veckor. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som gör det möjligt för gymnasieskolor att ta emot ett fåtal elever i skollokalerna. Vi ser nu över möjligheten att utforma undervisningen så att den i vissa fall kan ske på plats i skolan – enskilt eller i små grupper. Resterande undervisning fortsätter som fjärr- och distansundervisning tills vidare.

  Som vi skrivit tidigare; om inget annat meddelas fortsätter alltså verksamheten för förskola och grundskola som vanligt efter påsklovet, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer vi och våra rektorer så snart som möjligt informera er om det via Edwise och här på www.timra.se. Ta även gärna del av vår sida med vanliga frågor och svar, som vi uppdaterar regelbundet.

  Nu hoppas vi på soligt väder för alla påsklovslediga barn och ungdomar!

  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.


  31 mars: Till vårdnadshavare med barn i Timrås förskolor och skolor


  Barn- och utbildningsförvaltningen följer dagligen händelseutvecklingen avseende Covid‑19 och har en beredskap för ett förändrat läge. Vi fortsätter hålla våra förskolor och grundskolor öppna som vanligt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Förvaltningsledningen, förskolorna och skolorna planerar tillsammans så att vi är förberedda på olika situationer som kan uppstå. Vi förbereder oss till exempel på att kunna införa fjärr- och distansundervisning för grundskola, eller på annat sätt kunna tillgodose elevernas rätt till utbildning. Vi förbereder oss även på hur vi ska säkra omsorg till barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

  För att få en bild av det aktuella läget i våra verksamheter följer vi dagligen upp frånvaron bland personal, barn och elever. Det gör att vi kan planera verksamheten med barnens och elevernas bästa i fokus.

  Om inget annat meddelas fortsätter alltså verksamheten som vanligt, skolplikten gäller och alla friska barn och elever är välkomna. Om vi får nya rekommendationer eller om nationella beslut tas som påverkar våra verksamheter kommer vi och våra rektorer så snart som möjligt informera er om det via Edwise och här på www.timra.se.


  Med vänlig hälsning,

  Ann-Christin Isaksson, Skolchef/förvaltningschef.
  Birgit Edén, biträdande förvaltningschef.
  Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
  Roger Åström, biträdande förvaltningschef.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »