Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Aktuella nyheter i samband med Covid-19

  Bilden föreställer folksamling.

  Till och med september 2021 gäller en tillfällig pandemilag. Här hittar du de förbud och restriktioner samt de råd och rekommendationer som gäller nationellt och i Timrå kommun med anledning av pandemin.

  2021-06-17

  Vaccinationsinformation på andra språk


  2021-06-01

  Nationella råd från och med den 1 juni

  Den 1 juni infördes nationella råd och rekommendationer i Västernorrland. Smittspridningen går åt rätt håll men det är fortfarande lika viktigt att vi tillsammans hjälps åt att hålla den goda trenden.

  Nationella råd – allas ansvar att förhindra smitta

  Tänk på att:

  • Bara umgås inom din krets
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Undvika trängsel
  • Hålla avstånd till andra
  • Tvätta händerna

  På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om hur du skyddar dig själv och andra mot att smittas av covid-19: Skydda dig och andra från smittspridning (folkhälsomyndigheten.se) »länk till annan webbplats

  2021-05-28

  Plan i fem steg

  De utvidgade och skärpta regionala rekommendationerna i Västernorrland gäller till och med den 31 maj. Från och med den 1 juni gäller de nationella råden i länet.

  Regeringen har presenterat sin plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Planen bygger på att restriktionerna anpassas och avvecklas successivt i fem steg.

  Steg 1

  Steg ett träder i kraft den 1 juni och regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar justeras.

  • För inomhusarrangemang utan anvisade sittplatser kvarstår taket på 8 deltagare, vid anvisade sittplatser tillåts 50 deltagare.
  • För utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 deltagare, vid anvisade sittplatser tillåts 500 deltagare.
  • Motionslopp och liknande tävlingar får en särskild begränsning på högst 150 deltagare.
  • Serveringsställens öppettider ändras från 20.30 till 22.30. Reglerna om max 4 personer per sällskap och minst 1 meter mellan sällskapen ligger dock kvar.
  • Kollon och läger tillåts för barn och unga.
  • Matcher och tävlingar för barn och unga kan hållas inomhus och utomhus, för vuxna utomhus.
  • Marknader och nöjesparker får öppna.
  • Rådet om distansundervisning för utbildning av vuxna tas bort.

  Avrådan från större festligheter

  Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.

  Steg 2

  Steg två beräknas träda ikraft den 1 juli och innebär bland annat att deltagartaken för allmänna sammankomster höjs ytterligare och föreningar kan ha aktiviteter och träningar utan restriktioner.

  Steg 3

  Steg tre beräknas preliminärt till mitten av juli och innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

  Steg 4

  Det fjärde steget beräknas till september 2021. Planen är att bland annat ta bort deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster. Även restaurangbranschens restriktioner kommer att lättas upp.

  Steg 5

  Det femte steget har inget fastställt datum. Det steget innebär att de restriktioner som finns kvar lyfts. Det gäller bland annat trängselregler för handelsplatser och för kultur- och fritidsverksamhet. De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som handlar om att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien, kommer att hävas.

  Vid ett förändrat eller försämrat läge kan planen behöva ändras.

  På regeringen.se kan du läsa mer om de olika stegen och vilka lättnader som planeras för respektive steg»länk till annan webbplats

  Folkhälsomyndighetens nationella råd»länk till annan webbplats

  De skärpta regionala rekommendationerna förlängs

  Smittskyddsläkaren i Region Västernorrland har i samråd med länsstyrelsen tagit beslut om att förlänga de skärpta regionala rekommendationer som gäller i länet. Nytt slutdatum är 31 maj.

  De skärpta regionala rekommendationerna som gäller till och med den 31 maj är:

  • Allmänheten uppmanas att begränsa sina sociala kontakter och inte träffa andra än dem man bor med utöver det som är nödvändigt på arbetsplatsen eller i skolan.
  • Den som arbetar i en verksamhet med ett pågående utbrott av covid-19 bör i största möjliga utsträckning undvika att vistas ute i samhället under den tid utbrottet pågår.
  • Träning i grupp (tre personer eller flera) bör inte ske inomhus för personer födda 2001 och tidigare. (Denna rekommendation gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.)
  • Munskydd bör användas av personer födda 2004 och tidigare vid resor med kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet samt vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen som bensinstationer och frisersalonger.
   Så här använder du engångsmunskydd, Folkhälsomyndigheten»länk till annan webbplats
  • Alla bör avstå från onödiga resor, både inom och utanför länet. Måste resor göras så ska det ske så smittsäkert som möjligt. Den som får symtom ska kunna ta sig hem på ett säkert sätt.

  De regionala rekommendationerna är tillägg till Folkhälsomyndighetens nationella råd. Att arbeta hemifrån om det är möjligt, stanna hemma vid symtom, tvätta händerna ofta och hålla avstånd till andra människor är lika viktigt som tidigare.

  Råd och rekommendationer gäller alla i Västernorrland, även de som haft covid-19 och/eller är vaccinerade.

  Vad som gäller för munskydd inom vården, skolan och våra arbetsplatser

  I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskydd. För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skolan hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget finns inte någon generell rekommendation från Folkhälsomyndigheten om munskydd på skolor och arbetsplatser.

  Läs mer om de regionala rekommendationerna, Region Västernorrland (rvn.se)»länk till annan webbplats

  De regionala rekommendationerna är en förstärkning av gällande råd

  Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

  De regionala rekommendationerna är ett komplement till de nationella råden som fortsätter att gälla:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Hålla avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Stanna hemma om någon i hushållet har bekräftad covid-19
  • Testa dig om du har symptom

  Nationella råd, folkhälsomyndigheten.se»länk till annan webbplats

  Stoppet för enstaka tävlingar och matcher förlängs till 4 juni

  Smittspridningen är fortsatt mycket hög i Västernorrland och därför avråder smittskyddsläkaren Hans Boman fortsatt från enstaka tävlingar och matcher för barn och unga. Tidigast efter den 4 juni kan det bli möjligt att tävla.

  Timrå kommun har utifrån denna rekommendation beslutat att hålla all tävlingsverksamhet förutom yrkesmässig elitidrott stängd, till och med den 4 juni.

  Stoppet för enstaka tävlingar och matcher förlängs till 4 juni (rvn.se)»länk till annan webbplats
  Stoppet för enstaka tävlingar och matcher för barn och unga förlängs till 4 juni i Västernorrland (rfsisu.se)»länk till annan webbplats
  Stoppet för enstaka matcher för barn och unga förlängs till 4 juni i Västernorrland (medelpad.svenskfotboll.se)»länk till annan webbplats

  Status i vaccinationsarbetet

  Riskgrupper börjar vaccineras inom kort.
  Region Västernorrland - Riskgrupper kan boka vaccintid inom kort (rvn.se)»länk till annan webbplats

  Fler än var femte länsbo har nu fått sin första vaccinspruta.
  Region Västernorrland - Fler än var femte länsbo har nu fått sin första vaccinspruta (rvn.se)»länk till annan webbplats

  Lagstadgade restriktioner och förbud

  Max åtta får träffas

  • Gäller allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar i lokaler utanför det egna hemmet (till exempel festlokaler, gemensamhetslokaler eller föreningslokaler).
  • Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.

  Läs mer på sidan Restriktioner och förbud ».länk till annan webbplats

  Butiker, gym och sportanläggningar

  • Måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter.
  • Måste ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.
  • Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer.
  • Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap (gäller inte badhus, gym- och sportanläggningar). Barn och de som är i behov av stöd är undantagna från begränsningen.

  Läs mer på sidan Restriktioner och förbud ».länk till annan webbplats

  Serveringsställen

  • Serveringsställen ska stänga senast klockan 20.30. Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.
  • Endast en person per bord tillåts på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats.
  • Får inte servera alkohol efter klockan åtta på kvällen.
  • Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än fyra personer sitta vid samma bord.

  Läs mer på sidan Restriktioner och förbud ».länk till annan webbplats

  Restriktioner för långväga kollektivtrafik

  Fler statligt anställda ska jobba hemifrån

  • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån.

  Regionala restriktioner

  • Regionala restriktioner som till exempel besöksförbud på äldreboenden kan förekomma.

  Råd och rekommendationer

  De nationella råden

  • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån.

  Dessa råd ska du följa ».länk till annan webbplats

  Munskydd

  • I Västernorrland gäller regionala rekommendationer den 12 april till den 9 maj 2021. Munskydd bör användas av personer födda 2004 och tidigare vid resor med kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet samt vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen som bensinstationer och frisersalonger.
  • I län som inte omfattas av regionala rekommendationer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att munskydd används i kollektivtrafiken under rusningstrafik. Rekommendationen gäller vardagar kl. 7-9 och kl. 16-18.

  Hur du använder munskydd på ett säkert sätt .länk till annan webbplats

  Offentliga idrottshallar och gym

  • Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd. Det gäller till exempel idrottshallar och gym.
  • Undantag görs för barn och ungdomar födda 2002 och senare som får delta i organiserad idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus. Läs mer på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats.

  Det här gäller i Timrå kommun

  • Idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter: Timrå kommun följer rekommendationen om lättnader för ungdom född 2002 och senare.
  • Aktivitetshuset Pangea: Håller stängt tills vidare.
  • Timrå bibliotek: Timrå bibliotek har öppnat igen för besök. Max antal personer i lokalen får vara 25 st. Biblioteket erbjuder fortsättningsvis avhämtning av böcker vid entrén. I lokalen finns tydliga regler uppsatta att följa vid besök. Vid sjukdomssymtom ska du inte besöka biblioteket. För information om öppettider läs mer på bibliotekets webbplats »länk till annan webbplats.
  • Timrå simhall är fortsatt stängd för allmänheten, inklusive gym. Simhallen är öppen för skolverksamhet samt för föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet födda 2002 eller senare.
  • Timrå kulturskola påbörjar en återgång till enskild undervisning på plats för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Gruppaktiviteter i kulturskolan återupptas i de fall nationella riktlinjer och folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas.
  • Timrå gymnasium fortsätter med en kombination av fjärr-/distansundervisning och närundervisning för att undvika trängsel i Timrå gymnasiums lokaler, mot bakgrund av en ökad smittspridning i Västernorrland. Upplägget fortsätter under vårterminen 2021 tills annat meddelas.

  Tillfällig pandemilag

  Fredagen den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt.

  Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

  Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster länk till annan webbplats

  ________________________________________________________

  Vaccinering mot covid-19

  Tisdag den 5 januari startar vaccineringen mot covid-19 i Timrå kommun. De första att vaccineras är brukare på särskilda boenden och personal inom hälso- och sjukvård.

  Vaccinering mot covid-19

  ________________________________________________________

  Förhållningsregler för hushållskontakter

  Nu införs särskilda förhållningsregler för hushållskontakter, familjemedlemmar och andra personer som delar hushåll med en person med bekräftad covid-19. Förhållningsreglerna gäller i Västernorrland från och med den 13 oktober.

  Behandlande läkare eller smittspårare ger information om vilka förhållningsregler som gäller för både personen med bekräftad covid-19 och de personer som den drabbade delat boende med under den smittsamma sjukdomsfasen.

  Mer information om förhållningsregler i Västernorrland.länk till annan webbplats

   

  ________________________________________________________

  Egenprovtagning

  Region Västernorrland erbjuder egenprovtagning för covid-19. Det gäller alla som har fyllt 6 år samt har symtom covid-19. Det är viktigt att ett ombud som är symtomfri både hämtar ut provtagningsmaterialet och sedan lämnar in provet till samma utlämningsställe. Artikel översatt till sex andra språk.

  Läs mer på 1177länk till annan webbplats

  ________________________________________________________

  Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

  The Covid-19 pandemic affects travelling, accommodation, and other activities in Sweden. Here can you read about restrictions and regulations you need to be aware of if you are planning a stay in Sweden.

  Read more: https://www.krisinformation.se/en/summerlänk till annan webbplats

  ____________________________________________________________

  Gå med i en språkgrupp

  Information på andra språk är viktigt för att nå ut till alla. Vår integrationsenhet har skapat Whats Up-grupper som man kan gå med i för att få ta del av samhällsinformation på sitt hemspråk. Som till exempel nu om coronaviruset.

  Vi har grupper på arabiska, persiska, dari, aromo och somaliska.

  Du får gärna tipsa om dessa grupper så fler kan få information på sitt hemspråk.

  Kontakta integration för att få tillgång till en språkgrupp, e-post: integration@timra.se

  Uppdaterat 7 april, 2020

  ____________________________________________

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies