Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplan för Böle 1:150 m.fl. Bostadsområde i Solhöjden

  Planområdet är beläget mellan Fagervik och Böle.

  Samråd för detaljplan för del av Böle 1:150 m.fl. sker under perioden 2022-12-01 till 2023-01-14.

  Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt större bostadsområde i Timrå med en blandad bebyggelse där merparten utgörs av villor, radhus och parhus. Området är beläget mellan Fagervik och Böle.

  Planområdet innebär en förtätning inom den befintliga tätorten med bostäder men har också ett stort inslag av naturmiljöer i området. Områdets närhet till skolor, rekreationsområden, handel och vägförbindelser gör det till en god lokalisering för nya bostäder.

  Detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande då detaljplanen har ett stort allmänt intresse. I gällande översiktsplan för Timrå är området utpekat som område för utvecklingsområde för bostäder.
  Planförslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen.

  Samrådsmöte i form av Öppet Hus kommer att hållas i Böle Skola,
  den 7 december kl. 17.00 – 19.00.

  Detaljplanehandlingarna finns tillgängliga på följande platser:
  • Kommunens hemsida
  • Kommunhuset i Timrå, Köpmangatan 14. Öppettider vardagar kl. 08:00 – 16:30.

  Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 14 januari 2021.

  Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:
  • Timrå kommun, Tillväxt Timrå, 861 82 Timrå
  • Via e-post timra.kommun@timra.se

  Ytterligare information om detaljplanen kan lämnas av stadsarkitekt Olof Lindstrand på telefon 060-16 33 72 eller
  via e-post olof.lindstrand@timra.se

  Samrådshandlingar

  PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
  Planbeskrivning och sändlistaPDF (pdf, 4 MB)

  Utredningar

  1. Undersökning om betydande miljöpåverkan, Timrå kommun, 2022PDF (pdf, 193 kB)
  2. Geoteknik, Afry, 2021, rev. 2022-11-25PDF (pdf, 1 MB)
  3. Markteknisk undersökningsrapport, Afry, 2021, rev. 2022-11-29PDF (pdf, 14 MB)
  4. Dagvatten och skyfall, Sweco, 2022PDF (pdf, 15 MB)
  5. Naturvärdesinventering, Calluna, 2022PDF (pdf, 4 MB)
  5b. Svampinventering, Calluna, 2022PDF (pdf, 516 kB)
  6. Kulturmiljöinventering, Sweco, 2022PDF (pdf, 2 MB)
  7. Trafikanalys, Sweco, 2022PDF (pdf, 1 MB)
  8. Åtgärdsplan dagvatten, Arctan, 2022PDF (pdf, 417 kB)
  9. PM VA – Förprojektering, Arctan, 2022PDF (pdf, 1 MB)
  10. Bullerutredning, Nitroconsult, 2022PDF (pdf, 7 MB)
  11. SituationsplanPDF (pdf, 9 MB)
  12. IllustrationerPDF (pdf, 4 MB)

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »