Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Detaljplaner

  I stort sett all mark inom tätbebyggt område omfattas av detaljplan. Äldre planer som stads- och byggnadsplaner gäller numera som detaljplaner. Om du planerar att bygga på din mark så bör du på miljö- och byggkontoret ta reda på vad gällande plan ger för möjligheter.

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som innehåller bestämmelser för hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Oftast sker detaljplaneläggning i samband med ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller där bebyggelse ska förändras eller bevaras. I stort sett all mark inom tätbebyggt område omfattas av detaljplan. Äldre planer som stads- och byggnadsplaner gäller numera som detaljplaner. Om du planerar att bygga på din mark så bör du på miljö- och byggkontoret ta reda på vad gällande plan ger för möjligheter.

  Karta

  Från denna karttjänst kan du ta del av inskannade originalhandlingar.

  Medborgarinflytande

  Det är viktigt att alla berörda får möjlighet att framföra sin åsikt när en detaljplan upprättas. Därför genomgår planen alltid en samrådsprocess där berörda parter får ta del av dokumentet. De synpunkter som inkommer under samrådstiden ska sedan vägas samman och sammanställas i en samrådsredogörelse. I de fall planen berör ett stort antal människor, arrangerar man en utställning där allmänheten får möjlighet att titta och lämna synpunkter på detaljplanen. Under samråd och utställning måste du bevaka dina intressen.

  Kontakt

  Länkar

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »

  Kontakta oss

  Telefon: 060-16 31 00 (växel)

  E-post: timra.kommun@timra.se


  Timrå kommun

  Köpmangatan 14

  861 82 Timrå

  Organisationsnummer: 212000-2395


  Kommunhusets öppettider: 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  Det här är Timrå kommuns offentliga webbplats.


  Om webbplatsen »

  Navigera på webbplatsen »

  GDPR »

  Tillgänglighetsredogörelse »

  Om cookies »

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats »

  Instagramlänk till annan webbplats »

  LinkedInlänk till annan webbplats »