Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Översiktsplan

  En översiktsplan är kommunens syn på hur marken och vattnet skall användas. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta, men kan också upprättas för mindre delar. Planen kallas då för fördjupning av översiktsplan. Översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen gäller parallellt.

  Översiktsplanen är ett dokument som visar vilken inriktning Timrå kommun har för bebyggelseutveckling och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Översiktsplanen ska belysa de viktigaste markanvändningsfrågorna under de närmaste 10-20 åren. Översiktsplanen har flera viktiga funktioner i den kommunala planeringen.

  • Ett politiskt handlingsprogram eller en vision för kommunens framtida utveckling,
  • Bidra till att förenkla och effektivisera handläggningen i t ex bygglovsärenden
  • Det är en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

  Översiktsplanen är obligatorisk för alla kommuner och antas av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras en gång under varje mandatperiod.

  Översiktsplanerna är inte juridiskt bindande men de är vägledande för efterföljande beslut, exempelvis bygglov, detaljplan och tillståndsansökningar enligt Miljöbalken.

  Så kan du påverka

  Du kan lämna synpunkter på en plan innan den börjar gälla. Det kan du göra när planen är ute på samråd eller utställning.

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies