Elevhälsa och särskilt stöd

1705254-autumn-family.jpg

Centralt stöd har hela kommunen som arbetsfält och är tillgängligt för alla förskolor och skolor i Timrå. Här arbetar specialpedagoger, skolpsykologer, talpedagog, hörselpedagog och matematikutvecklare.

Talpedagogen arbetar i alla grundskolor från och med förskoleklass till och med årskurs 6 och matematikutvecklaren arbetar först och främst i årskurs 7-9.

Förskolor och skolor

Timrå kommuns förskolor har gemensamt tillgång till två egna specialpedagoger, samt en specialpedagog från det centrala stödet. De finns tillgängliga som stöd i specialpedagogiska frågor för personal och förskolechefer. Specialpedagogerna arbetar bland annat med att handleda personal i frågor runt arbetssätt och lärmiljöer, men också som stöd vid funderingar om de barn i verksamheten som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Om du har frågor om någon särskild förskolas eller skolas elevhälsoarbete ska du vända dig till ansvarig förskolechef eller rektor.

Specialpedagoger 

Ulla Johansson Wallberg

070-607 59 98

 

Monica Nyberg 

073-274 43 80 

Skolpsykologer

Marit Tallqvist

070-315 57 73

 

Lisa Söderman

070-190 36 72

Talpedagog

Ingela Skantz Wiklander

070-191 65 52

Hörselpedagog 

Louise Maxén

070-399 87 72

Resurspedagog/ Matematikutvecklare

Ulla Kaisanlahti Olsson

073-275 13 18

Specialpedagoger

Anneli Bringerud

072-568 02 49

 

IdaMaria Nilsson

072-568 61 46

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 januari 2018