Modersmålsundervisning

orange blommor.jpg

Timrå kommun anordnar modersmålsundervisning för berättigade elever i grundskolan och i gymnasieskolan.

Barn och elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har rätt till  modersmålsundervisning i detta språk om:

  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning i grundskolan

Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan gör du på denna blankett som du lämnar in på din skola.

Modersmålsudervisning i gymnasieskolan

Ansökan om modersmålsundervisning i gymnasieskolan gör du på denna blankett som du lämnar in på din skola.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 september 2017