Anmälan Sim och Livräddning

Timrå simhall sommaraktivitet 2018 för ungdomar 7-15 år i Timrå kommun.

Aktivitet: Vattenvana & Sim- & Livräddningsträning
Aktiviteten riktar sig barn: 7-15 år
Datum: 18-21 juni, 25-28 juni, 6-9 augusti, 13-16 augusti

Antal platser 80st, rangordna vilken vecka ni helst vill gå, får vi få anmälningar
kan ni få gå flera veckor. Vi kommer att dela in åldersgrupper så det inte blir
för stora åldersskillnader.

Vi kommer att ha både övningar på land och i vatten. Vi bjuder på fika – meddela
om ditt barn har några allergier eller sjukdomar.

Maila följande information

Vilken period

Barnets namn, adress, födelsedata (ÅÅMMDD)

Förälderns namn och telefonnummer

Behöver barnet vattenvana ja/nej

Kan simma antal meter

Allergi eller sjukdom.

maila till patrik.andersson-knut@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 maj 2018