Student

Studier, Timrå bibliotek

Policy för fjärrlån - Timrå bibliotek

För studenter vid Mittuniversitetet:

Timrå bibliotek har nu samma regler för fjärrlån som Kulturmagasinet och övriga kommunbibliotek i länet. Det innebär att du som student på Mittuniversitetet ska vända dig till ditt universitetsbibliotek och beställa dina fjärrlån där. Är boken utlånad på Mittuniversitetet får du köa där, alternativt låna den per timme. Om boken i fråga inte finns på Mittuniversitetet lånar vi givetvis in den.
Men kom ihåg att du får beställa fjärrlån gratis från ditt universitetsbibliotek!
Det kostar 10 kronor/bok för fjärrlån inom Norden samt 170 kronor/bok för utomnordiska lån. Artikelkopior från Sverige och övriga Norden går att beställa för 40 kronor/artikel. Kopior (artiklar) från bibliotek utanför Norden kostar 70 kronor/artikel.

Distansstudent

Om du är inskriven som distansstudent vid Mittuniversitetet kan du i fortsättningen själv via bibliotekskatalogen reservera och låna kursböcker. Om du inte är bosatt på någon av högskoleorterna kan du få boken hemskickad till dig genom Mittuniversitetets bibliotek. För att kunna använda den här servicen krävs att du har ett lånekort vid Mittuniversitetets bibliotek. För mer information se:
Mittuniversitetets sidor för distansstudenter

Är du distansstudent på någon högskola eller något universitet ute i landet?
Du ska då anmäla dig som distansstudent på biblioteket i den högskola eller det universitet där du bedriver dina distansstudier. En del av dessa högskole-/universitetsbibliotek skickar hem kurslitteratur direkt till sina distansstudenter som inte bor på orten. Men detta gäller inta alla.

Talböcker för studerande på högskola och universitet

Som student med läshandikapp kan du låna kurslitteratur på talbok, e-text och punktskrift. Du lånar vi ditt högskole- eller universitetsbibliotek, som förmedlar lån från TPB. Studenter med läshandikapp kan även bli så kallade studentlåntagare hos TPB och får då utökad service. Det betyder att du kan:

  • ladda ner kurslitteratur direkt ur TPBs katalog
  • få obligatorisk kurslitteratur producerad om den inte
    finns anpassad låna DAISY-spelare under studietiden

Stöd till studenter med läshandikapp>>

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 november 2016