Låneregler och avgifter

Lånekort

Lånekort är gratis men tänk på att du måste ha med ditt id-kort. Hör av dig så fort du kan om du förlorar kortet. Då kan vi spärra det. Anmäl adress- eller namnändring. Dina uppgifter används bara för utlån till dig av media, notis om reserverade böcker samt för påminnelser och fakturering.

Omlån

Omlån kan göras i biblioteket eller per telefon: 060 - 16 32 15. Du kan också göra omlån via internet. Du behöver då en kod som du registrerar  här på biblioteket.
Det är bara böcker och CD-böcker samt MP3-böcker som är möjliga att låna om upp till två gånger, är boken reserverad av en annan låntagare kan du inte låna om den.

Lånetider

Böcker, CD-böcker - 28 dagar
Dataspel & Tidskrifter - 14 dagar
CD-skivor - 7 dagar
DVD - 7 dagar
Talbok - 56 dagar
Språkkurser - 28 dagar

Förseningsavgifter

Böcker och annat med lånetid 28 dagar eller längre:
14 dagar försenad 10 kronor
Efter ytterligare 14 dagar går räkning ut på 80 kronor
Summa totalt: 90 kronor
DVD, CD-skiva, Dataspel & Tidskrifter
7 dagar försenad 10 kronor
Efter ytterligare 7 dagar går räkning ut på 80 kronor

Summa totalt: 90 kronor

Avgiften för försenade böcker måste betalas även om du återlämnat det du lånat.
Räkningar som inte betalas lämnas vidare för inkasso, därefter till Kronofogden.

Övriga avgifter

Hyra av DVD - 20 kronor
Fjärrlån - 20 kronor
Fjärrlån, utom Norden - 170 kronor / bok
Mikrokort från SVAR - 15 kronor / volym
Kopior - 3 kronor / sida
3 sidor gratis ur bibliotekets material.

Avgift för ej återlämnat material är minst:
Barnbok (även CD-bok) - 150 kronor

Vuxenbok (även CD-bok) - 250 kronor
CD-skiva, Dataspel - 200 kronor
Daisy, Bok och Daisy - 150 kronor
Tidskrift - 100 kronor
DVD-film, barn/vuxen - 600 kronor
Språkkurs - 300 kronor

Sekretess

Uppgift om dina lån, beställningar och reservationer lämnas ej ut.

För mer information se: 40 kap., 3 § (SFS 2009:400). 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 maj 2016