Trafikanordningsplan

När ett arbete ska utföras på en gata eller gång- och cykelväg uppstår alltid risk för olyckor och skador. För att skydda arbetare och trafikanter ska en trafikanordningsplan upprättas som ska vara godkänd innan arbetet får påbörjas.

Trafikanordningsplanen visar hur ett vägarbete ska märkas ut, vilka skyddsanordningar som ska användas och om det behövs trafikregleringar och hur dessa ska anordnas. Trafikanordningsplanen måste godkännas av kultur- och teknikförvaltningen innan arbetet får påbörjas.

Tillstånd för trafikanordningsplaner där det inte behöver göras större trafikreglering är kostnadsfritt. Tillstånd för trafikanordningsplaner som innefattar behov av tillfällig lokal trafikföreskrift kostar 550 kronor.

Exempel på trafikanordningsplan som kräver lokal trafikföreskrift kan vara avstängning av gata där det ska vara fordonsförbud eller tillfällig ändring eller upphävande av andra beslutade föreskrifter.

Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbeten

Taxa för trafik och parkering

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 januari 2018