Aktuellt

Här kan du läsa aktuell information som handlar om omsorg och stöd.

 • Vi söker bostäder till nyanlända

  den 17 januari 2018 real estate, technology and accomodation concept - picture of house on virtual screen in man hand Vi behöver hjälp från dig som kan tänka dig att hyra ut en större hyresfastighet, villa, lägenhet eller ett rum.
 • Axplock från Socialnämnden i december

  den 8 januari 2018 Domar klubba 1.jpg Vid socialnämndens sammanträde i december fick ledamöterna information om brukarenkäten för dagcenter och om funktionen mottagning och stöd samt spelberoende. Budget och verksamhetsplan för 2018-2020 fastställdes. Beslut togs om ersättningsnivåer för försörjningsstöd med mera.
 • Miljö- och byggnadsnämnden tar över ansvaret för alkoholhandläggning

  den 8 januari 2018 CIMG0387.jpg Timrå kommunfullmäktige beslutade den 27 november att Miljö- och byggnadsnämnden övertar ansvaret för alkoholhandläggning från Socialnämnden från och med den 1 januari 2018.
 • Ny brukarundersökning om daglig verksamhet

  den 4 januari 2018 20180104 Brukarundersökning daglig verksamhet LSS.jpg För fjärde gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland personer som har beviljats Daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Arbetar med att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare

  den 29 november 2017 Hands typing on laptop computer keyboard close up Socialnämnden har ställt sig positiv till projektet 7-timmars arbetsplatsförlagd arbetstid med start 1 januari 2018. Syftet är att skapa bättre arbetsmiljö för socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövning genom att erbjuda 7-timmars arbetsplatsförlagd arbetstid.
(18 Nyheter)
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017