Hemsjukvård i kommunen

Kommunen har ansvar för hemsjukvården. När du inte själv eller med stöd
kan ta dig till hälso- vårdcentral får du hjälp i hemmet från kommunen så
länge behovet finns. Du kontaktar din hälso- vårdcentral som tidigare så
förmedlar de vid behov din nya kontakt med hemsjukvården.

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 

Ansvaret gäller alla personer, oavsett ålder, sjukdom eller diagnos.

  • hela dygnet och årets alla dagar
  • planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet 
  • förskrivning av vissa hjälpmedel.

Landstinget har kvar sitt ansvar för

  • läkarinsatser och andra specialistinsatser i hemmet

Vi behöver ditt samtycke

För att du ska få bästa möjliga vård behöver kommunens hälso- och sjukvård ta del av
relevanta uppgifter ur din patientjournal från landstinget. Distriktssköterskan, sjukgymnast
eller arbetsterapeut kommer att fråga dig om du ger ditt samtycke.

Om du svarar nej till samtycke får du själv ta ansvar för att kontakta kommunen
för din
fortsatta vård och behandling.

För mer information

Telefontid till distriktssköterska:
Vardagar mellan 15:00-16:00 i område:
Vivsta: 060-16 33 75
Västra: 060-16 33 49
Sörberge: 060-16 34 16
Norra (Söråker) 060-16 33 63

Telefontid till sjukgymnast:
Vardagar mellan 08:30-09:00
Till sjukgymnast om du har postnummer Timrå, telefon 060 - 16 34 28
Till sjukgymnast om du har övriga postnummer, telefon 060 - 16 34 27
Till sjukgymnast på korttidsavdelning Hagalid, telefon 060 - 16 34 29

Telefontid till arbetsterapeut eller rehabassistent: 
Vardagar mellan 08.30 - 09.00
Till arbetsterapeut om du har postnummer Timrå, telefon 060 - 16 34 21 eller 16 34 23
Till arbetsterapeut om du har övriga postnummer, telefon 060 - 16 34 25 
        

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017